Jarmila – Takový docela obyčejný život

Tištěné noviny 19/2009 | 22. 10. 2009 | Nezařazené

apeckova1 Nejdřív postrach (Jdeš na gympl? Bude tě učit Pěčková? Připrav se na peklo!).
Potom realita (přísná žena pevných zásad z trochu jiného světa literatury, ve kterém neakcentovala hříchy spisovatelů a básníků, ale akcentovala hříchy studentů a studentek, možná budoucích spisovatelů a spisovatelek, básníků a básnířek).
A nakonec legenda paní profesorka, která už se nerodí (Tebe neučila Pěčková? Spousta věcí se ti nedá vysvětlit).
Trochu paradoxně učila, k literatuře a českému jazyku, také děvčata tělocvik a nakládala jim fyzické kultury tolik, že „tělák“ byl nenáviděnější než čeština.
Zadávala slohové práce na téma „co mi řekla kapka rosy“ a trvala na tom, abychom jí jako studenti sdělili „co chtěl básník říci“.
Málokdy jsme se s ní shodli, ale bývaly to souboje rytířské, i když ona držela v ruce trumfy: známkovala.
Mé slohové práce hodnotila jako zdařilé, ale plné hrubých chyb.
Provokovala a byla provokována.
Byla schopná reagovat a byla, moderně řečeno, interaktivní.
Vzpřímená, akurátní, „namakaná“ ženská, která zvolila život mezi a s knihami.
Staromódní a přesto moderní. Moderní, protože byla svá a nestyděla se za to. Žádná rychlokvaška.
Tuhle slohovou práci už neohodnotí a já jen doufám, že jsem v ní nenasekal zbytečné hrubky.

Už proto, že by si to nezasloužila.
Jarmila Pěčková zemřela v pátek večer 16. 10. 2009.                                                                   Marek Douša

 

 

Takový docela obyčejný život…

 

V pátek 16. října v podvečer se náhle dovršila životní pouť nepřehlédnutelné rumburské osobnosti Jarmily Pěčkové. Na rumburském gymnázium téměř třicet let vyučovala češtinu a s plným nasazením se věnovala studentům z celého regionu.
Já jsem se s ní od 70. let setkávala na poli kulturním. Vzpomínám na nezapomenutelné chvíle s „hudební mládeží“ při setkáních v Praze, Litomyšli, Karlových Varech i v Rumburku, kdy uváděla své studenty do světa krásné hudby.
Stála u zrodu Rumburského kruhu přátel hudby a později se stala jeho předsedkyní. Nevynechala po mnoho sezón snad jediný komorní koncert, pomáhala organizačně, dramaturgicky. Byla také příznivkyní Rumburského komorního orchestru. Právě s ním prožila 6. srpna svůj poslední krásný hudební zážitek při senátorském koncertu ve Valdštejnské zahradě v Praze.
Zprostředkovala Rumburským také výstavy významných výtvarníků, s nimiž se setkávala v Praze i jinde, a po odchodu prof. Hanuše Härtela převzala jeho funkci v čele Klubu přátel výtvarného umění.
Celý svůj život vyznávala ušlechtilé kulturní hodnoty a předávala je svým studentům i spoluobčanům.
S Jarmilou Pěčkovou mě pojilo dlouholeté přátelství, které se nyní uzavřelo. Vděčím jí za mnohé osobně i pracovně a jsem ráda, že jsem ji na části její životní cesty mohla doprovázet.

Helena Menšíková

Na paní Jarmilu Pěčkovou budeme v našem městě vzpomínat jako na jednu z významných osobností, které nezištně, obětavě věnovaly své síly a schopnosti ku prospěchu svých spoluobčanů a které se řadí po bok profesorů i učenců Mayera, Teodora Vtípila, Jana Oprchala, Milana Ledvinky a dalších.

S úctou senátor a starosta města Rumburk Jaroslav Sykáček, Rada a Zastupitelstvo města Rumburk

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2009/10/22/jarmila-takovy-docela-obycejny-zivot/