Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Není dar, jako dar

Rumburští zastupitelé v srpnu rozhodli nezařadit do programu ZM projednání příspěvku města do Veřejné sbírky Ústeckého kraje na podporu měst zasažených povodněmi. Souhlasili ale s finančními dary pro tři konkrétní obce jižní části Děčínska. Rada Ústeckého kraje rozhodla z veřejné sbírky financovat opravy svého majetku.

Při srpnovém zasedání zastupitelstva došlo k vcelku bouřlivé debatě o zařazení návrhu přispět stotisícovým darem z městských peněz na povodňové konto Ústeckého kraje. Tento návrh byl tehdy členy ZM zamítnut a o údajné neochotě rumburských zastupitelů podpořit postižená města psal i Děčínský deník.
Ve čtvrtek 22. října rozhodli zastupitelé při svém dalším zasedání o poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu Rumburku pro obce nejvíce postižené červnovými povodněmi. Dary, každý ve výši padesát tisíc korun, obdrží Markvartice a Dolní a Horní Habartice. Peníze jsou určeny na financování náprav škod způsobených ničivými přívalovými dešti. Po předjednání se zástupci jednotlivých obcí bylo dohodnuto, že dary budou využity účelově, konkrétně v Markvarticích na obnovu tělocvičny včetně vybavení, v Dolních Habarticích na vybudování nové lávky pro pěší a v obci Horní Habartice budou použity na rekonstrukci lávky k rodinným domům.
„Podobný postup se nám osvědčil už i v minulosti. Víme tak, že peníze budou využity na konkrétní věci. Je pro nás důležité vědět, co postižené obce a lidé tam žijící opravdu potřebují. Rovněž máme jistotu, že peníze nikam anonymně nezapadnou,“ komentoval rozhodnutí zastupitelů starosta Sykáček.
Při projednávání tohoto bodu programu vystoupil v rozpravě jeden ze zastupitelů s informací o rozhodnutí Rady Ústeckého kraje o použití Veřejné sbírky konto povodeň Děčínsko 2009. Celá částka konta ve výši necelých 764 tisíc korun bude použita pro účely financování oprav silnic II. a III. třídy postižených povodní, které jsou ve vlastnictví Ústeckého kraje.

Tisk Tisk | E-mail E-mail