Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Rumburk otevírá dveře veřejnosti

V Rumburku funguje již několik let jedna z poboček Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků s hlavním sídlem v Teplicích. Jde o specializované poradenské zařízení, jehož zřizovatelem je Ústecký kraj.
Naše poradna sídlí v internátu střední zdravotnické školy v Sukově ulici.
Provádíme speciálně-pedagogickou a psychologickou diagnostiku dětí od 3 do 19 let (i dospělých studentů SŠ), nápravu závažných dyslexií a dalších poruch učení. Spolupracujeme se školami na zajištění podmínek vzdělávání žáků se specifickými potřebami a pomáháme při řešení výchovných problémů rodičům i učitelům.
Poskytujeme poradenství při volbě vhodného vzdělávání žáků a studentů a přípravě na jejich budoucí povolání.
Od letošního školního roku nabízíme svým klientům také logopedickou péči, rodičům pak v projektu Barevný čtvrtek přednášky a besedy.
Jsme nejbližší poradenské pracoviště pro studenty středních škol Šluknovského výběžku, kteří mají diagnostikovanou poruchu učení a potřebují doporučení k úpravě podmínek ke státním maturitám.
Náš tým se od letošního školního roku rozšířil o další odborníky, aktuálně pracujeme ve složení: dvě speciální pedagožky, psycholožka, psycholog, metodička primární prevence a sociální pracovnice.
Přijďte se na Den otevřených dveří blíže seznámit s naším poradenským zařízením – můžete se zcela nezávazně zeptat na vše, s čím si nevíte rady při výchově vašich dětí, projednat možné příčiny jejich špatných známek a poradit se, jak zkvalitnit domácí přípravu. Předvedeme vám učební pomůcky k nápravě dětí s poruchami učení, v případě zájmu vám předáme kontakty na další odborná pracoviště. Přijďte také, pokud se chcete více dozvědět o možnostech uzpůsobení podmínek ke státním maturitám. Rodiče, učitele i širokou veřejnost srdečně zvou pracovníci PPP Rumburk.

Mgr. Renata Valová
Vedoucí PPP

Tisk Tisk | E-mail E-mail