Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jednání SPRŠ aneb co je nového v regionu?

V listopadu jednali zástupci Sdružení pro rozvoj Šluknovska ve Starých Křečanech. Pracovníci šluknovského infocentra mají namířeno na veletrh cestovního ruchu v Drážďanech. V Krásné Lípě zřídili odlehčovací službu a hlídání dětí. O situaci ve zdravotnictví hovořil Ing. Petr Severa a hodnotil Lužickou nemocnici jako nezbytnou součást při poskytovaní zdravotní péče v našem regionu.
Jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska, které se tentokrát konalo 6. listopadu ve Starých Křečanech – Valdeku, zahájil jako obvykle starosta města Šluknova Milan Kořínek.
V prvním bodě jednání informoval ředitel ženského cyklistického závodu pan Vích o uplynulém dvaadvacátém ročníku Tour de Feminin. Uvedl, že účast v něm byla co do počtu nižší, avšak co do kvality závodnic vyšší. Díky tomu projevila zájem o závod všechna média, televize, rozhlas i tisk. Ředitel závodu poděkoval všem obcím za poskytnuté finanční prostředky a požádal o přízeň i v dalších letech.
O činnosti Regionálního infocentra referovala jeho vedoucí Ing. Lukešová ze Šluknova. Seznámila přítomné s plánem těsně spolupracovat s Agenturou Tolštejnského panství z Jiřetína pod Jedlovou a záměrem zúčastnit se veletrhu cestovního ruchu v Drážďanech, včetně tradičních prezentací v Praze a Brně. Cílem je seznámit co nejvíce lidí s krásami našeho kraje a přilákat tak zvýšený počet turistů do regionu. To by mohlo zajistit příliv financí do naší části republiky.
Komunitní centrum v Krásné Lípě nově nabízí poskytování odlehčovací služby a hlídání dětí. „Zavedením této služby se snažíme předcházet psychickému a fyzickému vyčerpání sil pečujících osob o lidi se sníženou soběstačností. Nově také zavádíme hlídání dětí. Obě služby mohou být poskytnuty ambulantně nebo přímo v domácnosti,“ tak charakterizovala nové aktivity Komunitního centra jeho koordinátorka paní Volfová.
Starosta Jiřetína pod Jedlovou informoval přítomné o tom, že ještě letos bude zahájena stavba kruhového objezdu křižovatky „Na Mejtě“. Finančně se na této akci budou podílet Jiřetín pod Jedlovou a Dolní Podluží, největší část však bude hrazena z peněz Ústeckého kraje.
Situaci ve zdravotnictví ve Šluknovském výběžku přítomným přiblížil Ing. Petr Severa, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje. Ve výběžku jsou dvě stanice zdravotnické záchranné služby, jedna sídlí v opravené budově SDH ve Velkém Šenově a službu již dlouhodobě poskytuje 24 hodin denně. Druhá je v nájmu Lužické nemocnice a polikliniky, a. s. v Rumburku. Zde se staví nové stanoviště ZZS pro zlepšení podmínek lékařů i zajištění techniky. „Nedostatek lékařů je řešen spoluprací s lékaři sloužícími v nemocnici,“ upřesnil řešení personálních problémů Ing. Severa a dodal, že je všeobecný nedostatek lékařů, zejména pak praktických pro děti a dospělé.
Dále uvedl, že kraj nezasahuje do sítě poskytování zdravotní péče, to je v rukách zdravotních pojišťoven. „Podle mého názoru je Lužická nemocnice v tomto regionu nezbytná, zejména co se týče základní dostupnosti interny a chirurgie. Bez ní by museli lidé překonávat velké vzdálenosti, což by znamenalo zcela jistě komplikace pro pacienty.“
Ing. Severa závěrem konstatoval, že v kraji není protialkoholní záchytná stanice, ta ukončila činnost již v roce 2002. V Ústí nad Labem funguje jedno detoxikační oddělení pro drogově závislé a zajištění více míst zubní pohotovosti je závislé na ochotě zubních lékařů ji sloužit. Upozornil také na to, že se do konce roku očekává chřipková epidemie.

Tisk Tisk | E-mail E-mail