Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Novinky z „nové školy“ v Rumburku

V Základní škole U Nemocnice je v tomto školním roce opět rušno.K tradičním aktivitám se přidaly další velice zajímavé projekty. Podívejme se na ně blíže.

Pro žáky prvních tříd byla otevřena sportovní třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Kromě povinných hodin tělocviku se svými třídními učitelkami může jedenadvacet prvňáčků přiměřeně a všestranně rozvíjet své sportovní nadání v rukou zkušených trenérů pí Jindrové a p. Heinzela.
Děti ze šesté a sedmé třídy jsou zapojeny do mezinárodního projektu SCHKOLA, na kterém spolupracují s partnerskou školou Oberland Ebersbach. Tato spolupráce probíhá už druhým rokem v sedmé třídě a prvním rokem ve třídách šestých. Na seznamovacích a potkávacích pobytech v ČR i SRN se děti učí jazyku svých kamarádů z druhé země pod dohledem učitelů z německé i české strany. Letos se přidalo i zařazení žáků z partnerské školy do běžné výuky a děti se začaly učit například matematiku, výtvarnou výchovu nebo jiný předmět v cizím jazyce.
Do třetího projektu se mohou zapojit všichni, kterým záleží na životním prostředí. Projekt je nazván Recyklohraní a je organizován pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Zatím děti mohly ve škole třídit papír, plastové lahve, tetrapackové obaly, baterie a hliník. Díky novému projektu přibudou sběrné nádoby na nepotřebné drobné elektrospotřebiče, baterie a akumulátory. Ty pak budou ekologicky zlikvidovány. Děti se mohou v rámci tohoto projektu zapojit do zábavných her, soutěží a úkolů z oblasti třídění a recyklace odpadů. Získávají body, za něž si škola může pořídit učební pomůcky, sportovní náčiní, elektroniku, vstupenky do naučných a zábavných parků.
Pokud chcete mít vždy co nejaktuálnější informace o tom, co se děje na „nové škole“, najdete je na webových stránkách www.zsunemocnice.cz.

Tisk Tisk | E-mail E-mail