Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Šikovní výtvarníci z brtnického domova

abrtniky1 Ve velké světlé místnosti sedí u stolu pět „zapálených výtvarníků“. Každý z nich má svůj vlastní úkol, na kterém se zaujetím pracuje. Jiní se přicházejí podívat a popovídat si, nebo jsou jen zvědaví, kdože je to navštívil.
Evička se soustředěně natírá červenou barvou na květináče: „Budeme na ně lepit ubrousky a potom sypat kuličkama,“ vysvětluje. Bója a Monika glazují drobné keramické vánoční ozdoby a šperky, které již dříve vykrojili tvořít-ky a vypálili v keramické peci. Maruška složitou technikou proplétání vytváří šálu z barevných klubek vlny.
„Připravujeme se na Vánoce,“ říká výtvarnice Jolana Uhlířová, která dvakrát až třikrát týdně zajíždí do brtnického domova na výtvarný kroužek. Ten je hojně navštěvován ženami i muži. Pracují tu s papírem, modelovacími hmotami, sušinou a dalšími materiály a vy-užívají mnoho výtvarných technik, aby tvorba byla co nejpestřejší. Výrobky z dílny tvoří převážnou část výzdoby prostor domova a klienti se s nimi zúčastňují soutěží a výstav. „Máme radost z toho, že do dvou kalendářů na rok 2010 byly vybrány obrázky našich klientů. To nás všechny motivuje k další práci,“ říká paní Jolana.
Když odcházím, doprovázejí mě dva klienti. „Přijedeš zase?“ ptá se Pavel a zve mě i do Agentury Pondělí v Rumburku. „Určitě přijedu,“ odpovím, a oba mi mávají.
Nemůžu si pomoci, ale radostná nálada, kterou mi brtničtí klienti předali jako dárek, ve mně zůstává celý podzimní sychravý den. Cílovou skupinou Domova pro osoby se zdravotním postižením jsou klienti převážně s kombinovaným postižením a s mentální retardací. Mobilní i zcela imobilní, nevidomí i neslyšící. Mnoho z nich zde žije již od nejútlejšího věku.
Posláním domova je díky pobytové sociální službě podporovat klienty v začleňování do běžné populace a motivovat je k činnostem, které tomuto napomáhají. A také zajistit základní ošetřovatelskou péči s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a potřebám uživatele.
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Brtníkách je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, který se velkou měrou podílí na jeho financování.

Zdena Ondrušová

Tisk Tisk | E-mail E-mail