Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Do Kamenice se vrací lososi, lidé jim v tom vydatně pomáhají

lososi001 Osm tisíc malých lososů našlo svůj nový domov v řece Kamenici. V minulých dnech je sem vysadili zaměstnanci Správy NP České Švýcarsko. Deseticentimetrové rybičky vysazené na podzim doplnily lososí plůdek, který byl do Kamenice poprvé vysazen vloni na jaře.
Snahou rybářů je navrácení dříve již zcela vyhubeného lososa obecného (Salmo salar) do přírody Českého Švýcarska. „Program zaměřený na reintrodukci lososů do našich vod běží od roku 1998 a již několikrát byl zaznamenán návrat těchto tažných ryb,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy NP České Švýcarsko, a dodává: „Jedná se takřka o učebnicový příklad, jak obtížné je napravit škody na přírodním prostředí, které člověk v minulosti způsobil během velmi krátké doby.“
K vyhubení lososů vedly především nevhodné vodní stavby znemožňující jejich návrat do domovských vod, v souběhu se znečištěním řek. O nápravu od roku 1998 usiluje Český rybářský svaz. Po vzniku národního parku v roce 2000 se Správa NP České Švýcarsko do původně desetiletého programu rybářského svazu zapojila. Program přináší již své první výsledky a lososi se do svých domovských vod již pomalu vracejí, přesto jejich populace ještě není dostatečně silná, aby bylo možné program přerušit. Proto Správa NP České Švýcarsko hledá cesty, jak jej dále rozvíjet a financovat.
Letošní podzimní vysazování malých lososů financuje Správa NP České Švýcarsko částečně z vlastních prostředků, ale také z prostředků poskytnutých dárci z podnikatelské sféry. K pokračování projektu přispěje také partnerství, které Správa NP České Švýcarsko uzavřela s firmou King Oscar a která podpoří program nejen finančně, ale také marketingově. Díky tomuto partnerství se poprvé bude do projektu moci zapojit i veřejnost, která získá možnost prostřednictvím DMS zpráv lososy adoptovat. Bližší informace k adopcím lososů získají zájemci na internetových stránkách www.navratlososu.cz.
„Každá firma by se měla radovat z možnosti spojit své jméno s opravdu užitečným projektem ve svém oboru. Jsem rád, že po deseti letech na českém trhu se nám podařilo toto naplnit. Zároveň musím vyjádřit uspokojení nad tím, že jde o pomoc partnerskou, která přesahuje finanční zapojení. Věřím, že náš příspěvek bude inspirující a adopční program Návrat lososů získá sympatie občanů,“ doufá Radek Hovorka, zástupce King Oscar.

Tisk Tisk | E-mail E-mail