Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Klienti Domova se zvláštním režimem si sami rozhodují o svém životě

Domov se zvláštním režimem v Krásné Lípě (dříve ústav sociální péče) prochází již druhým rokem restrukturalizací, při níž se mění systém poskytování sociálních služeb. Ten se více soustředí na potřeby uživatelů.
Před rokem 2006 byla v Domově se zvláštním režimem v Krásné Lípě poskytována péče téměř výhradně zdravotnickým personálem. O klienty bylo výborně postaráno, chyběl však individuální přístup a stanovený režim musel být bezezbytku dodržován.
Dnes je zdravotní péče i nadále na vysoké úrovni poskytována diplomovanými sestrami, je však péčí doplňkovou. Nyní je důraz kladen na zprostředkování sociálního kontaktu a začleňování klientů do společnosti. Na základě dohody s personálem si klient způsob péče určuje sám, a pracovníci domova respektují jeho osobní přání, fungují jako společníci při uskutečnění plánu sociálních služeb a při prosazování práv a zájmů uživatele.
Někomu může nový způsob péče připadat jako špatný, opak je však pravdou. Dřívější systém neposkytoval uživatelům možnost vlastního rozhodnutí o jejich životě a záležitostech, například zamčené skříně, dodržování režimu, pravidelné hromadné holení, hygiena, vstávání atd. Dnes se obyvatelé domova rozhodují sami, kdy vstanou, kdy se nasnídají, co si obléknou a jak budou trávit svůj čas. I když nemohou žít sami ve své domácnosti, stále jim zůstává svoboda rozhodování.
V krásnolipském domově byl také stanoven výbor uživatelů, který zprostředkovává komunikaci mezi vedením domova a uživateli.
Sociální pracovníci a pracovníci přímé péče zprostředkují další návazné sociální služby, které jejich zařízení sice neposkytuje, ale uživateli by pomohly v řešení jeho situace.
Nový systém péče ve všech směrech zohledňuje individualitu uživatelů, není však vůbec jednoduché tyto změny zavádět v praxi. Lety zaběhnutý stereotyp „ochranitelské“ péče se objevuje nejen u personálu, ale také u klientů. Syndrom naučené bezmocnosti není jednoduché odbourat. Pro personál též často není jednoduché přestat vnímat uživatele jako objekt péče a začít ho uznávat jako partnera a klienta, kterému poskytují sociální službu.
V Domově se zvláštním režimem v Krásné Lípě nové trendy v poskytování sociálních služeb již sklízí plody. Jeden uživatel se vrátil do své domácnosti a další klientka začne využívat službu Agentury Pondělí Podporované bydlení, což jí umožní žít běžným způsobem života se sociální asistencí v případě potřeby.

zaměstnanci DZR Krásná Lípa

Tisk Tisk | E-mail E-mail