S novým ředitelem přišly nové nápady

Tištěné noviny 22/2009 | 3. 12. 2009 | Nezařazené

Na konci října došlo ke změně oficiálního názvu Domu kultury Rumburk na Dům kultury Střelnice Rumburk. Jeho novým ředitelem byl od listopadu jmenován Miloslav Kucer.
V současné době, tedy od září letošního roku do dubna roku 2010, probíhá v Domě kultury Střelnice Rumburk předplatitelská sezóna na celkem devět divadelních představení. Protože bylo zjištěno, že některá avizovaná představení není možné z technických důvodů realizovat, muselo dojít k programovým změnám právě v rámci předplatného. V minulosti už jedno náhradní představení proběhlo a dalších dvou se změny ještě týkat budou. Náhradní představení jsou vybrána ve stejné kvalitě jako původně plánovaná. Za toto se vedení domu kultury předplatitelům omlouvá a nabízí určitou satisfakci poskytnutím padesátiprocentní slevy na jedno představení dle vlastního výběru. Aby mohla být sleva uskutečněna, je potřeba při nákupu vstupenky sdělit, že se jedná o předplatitele.
Dům kultury předplatné určitě do budoucna zachová, bude ale změněno na tzv. bonusový systém. Podrobnosti najdete začátkem nového roku na webových stránkách www.dkrumburk.cz.
Vedení Domu kultury Střelnice Rumburk připravuje na příští rok výrazné změny ve své činnosti, které budou znamenat daleko širší využití tohoto zařízení. „Kromě pořadů pro širokou veřejnost chystáme i samostatné programy pro mateřské, základní a střední školy, dále pro maminky s dětmi a stranou nezůstanou ani senioři. Jejich pořady v rámci tématického cyklu Kavárna pohoda zůstanou zachovány ve stejném rozsahu. Zvažujeme také zařazení pořadů pro mentálně postižené spoluobčany,“ informoval o připravovaných změnách Miloslav Kucer.

O novinkách, změnách a projektech se budete moci dočíst i na stránkách Rumburských novin.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2009/12/03/s-novym-reditelem-prisly-nove-napady/