Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Historické události v Rumburku s devítkou na konci letopočtu

1849 – Ve Försterově zahradě probíhá první tělesné cvičení. 1869 - 3. ledna byly městskou radou povoleny tři lucerny na ulici vedoucí k nádraží. Instalovány byly na náklady obce. Svítit se mohlo pouze v určené dny do třetí hodiny ranní. 1879 - Zásluhou pana J. Pfeffera se rozběhl textilní průmysl v Dolních Křečanech. 1879 - Dle Richterovy Gesichte des Niederlandes byly 19. května k Rumburku připojeny další městské části Aloisov, Jánské údolí, Klause – Krásnolipská a Nová ulice, Altheide – Dlouhá a Sportovní ulice, dále Podhájí a Neusorge – Příkrá a Zimní ulice. 1889 – Byl vybudován nový vodovod z vysokohorských pramenů. 1949 – Zahajuje svou činnost Tělocvičná jednota Sokol, která mimo cvičení pořádala i řadu slavností. Nelze zapomenout na duši veškerého tělocviku, ať se konal pod jakýmkoliv jménem – Boženku Hybšovou a obětavého profesora tělocviku a sportovce Jana Oprhala. Jedna z nadšených tělocvikářek, paní Alena Košnarová, byla v roce 1989 vyznamenána mezi nejlepšími trenéry a cvičiteli. 1949 - Důležitý rok pro město Rumburk. Došlo ke sloučení příměstských obcí s městem Rumburk. Od 1. ledna 1949 se stal Nový Jindřichov Rumburkem II., Dolní Křečany Rumburkem III. • Slavnostně byla otevřena nová mateřská školka v Hor-ním Jindřichově darem 400 tisíc korun, poukázaných ministerstvem školství. • Bylo dokončeno a 5. listopadu otevřeno divadlo Marx Smetanovou operou Hubička v provedení libereckých umělců. • Slavnostní událost zaznamenala zdejší porodnice. Narodila se zde trojčátka (holčičky) manželům Brůhovým ze Starých Křečan. (údaje z tehdejších zápisů MNV) 1959 – Nejdůležitější událostí tohoto roku bylo dokončení výstavby domu o 12 bytových jednotkách v Růžové ulici a dalšího domu s 18 bytovými jednotkami na Jiříkovské ulici. • 1. června zahájila provoz autobusová linka nádraží – nemocnice Podhájí a zpět, což bylo veřejností přijato s velkým povděkem. • Rumburk měl tehdy celkem 10876 obyvatel.

připravila M. Zibnerová

Tisk Tisk | E-mail E-mail