MAS Šluknovsko zahájila nový rok v nových prostorách

Tištěné noviny 01/2010 | 14. 1. 2010 | Nezařazené

S novým rokem zahájila svou činnost v nové kanceláři i Místní akční skupina Šluknovsko, a to ve Varnsdorfu vedle kulturního domu Střelnice v Mariánské ulici 475. Zde mohou zájemci konzultovat své projektové záměry a možnost dotace ze Strategického plánu Leader.

První pracovní jednání členů představenstva, kontrolní a výběrové komise MAS proběhlo již v úterý 5. ledna. Předsedkyně Eva Hamplová zrekapitulovala práci uplynulého roku a připomněla schválení prvních dvou projektů. Druhá výzva byla vyhlášena ještě na konci loňského roku, třetí výzva bude vyhlášena počátkem dubna a čtvrtá asi až v srpnu.

Bližší informace o tom, jaké fiche budou vyhlášeny, co bude předmětem podpory, kdo je oprávněným žadatelem, jaká je výše dotace a další podrobnosti včetně termínů školení pro žadatele budou aktuálně zveřejněny v tisku nebo na www.mas-sluknovsko.cz.

Kancelář je otevřena denně. Kontakt je možný také prostřednictvím e-mailu na massluknovsko@atlas.cz, nebo telefonicky na č. 724 778 296.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2010/01/14/mas-sluknovsko-zahajila-novy-rok-v-novych-prostorach/