Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rekonstrukce rybníka Zátiší začne v jarních měsících

Malebný rybník Zátiší mezi Rumburkem a Krásnou Lípou byl odjakživa oblíbeným výletním místem všech Rumburáků. Pro letošní rok se chystá jeho rekonstrukce, která mu navrátí jeho zašlou slávu.

„Rekonstrukce rybníka zahrnuje celkovou opravu hráze, úpravy ve zdviži, odstranění rybničních sedimentů ze zátopové plochy s vyhloubením odpadů ve zdrži, urovnání dna a vysvahování břehů,“ vypočítává vedoucí odboru regionálního rozvoje a investic Městského úřadu v Rumburku Dagmar Mertlová. Dodává, že rekonstrukce povede z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a ke snížení vzniku rizikových situací, například povodní.

Přestože stavební práce na rybníku budou rozsáhlé, milovníci tohoto zákoutí se nemusí obávat, že by rybník přišel o svůj ostrůvek. Ten zůstane uprostřed rybníka zachován i nadále.

Celkový rozpočet nákladů se podle Dagmar Mertlové vyšplhá až na čtyři miliony korun. Téměř 3,6 milionu korun z této částky bude hrazeno z dotace z evropských zdrojů z Operačního programu životního prostředí, dalších více jak dvě stě tisíc korun poskytne Státní fond životního prostředí. Vlastní podíl města Rumburk bude pouze desetiprocentní a potřebná částka čtyři sta tisíc korun bude pro tyto účely vyčleněna z městského rozpočtu.

„Město plánovalo, že rybník vypustí již v srpnu, ale vzhledem k hojnému výskytu škeble rybničné, rozmnožování obojživelníků a hnízdění ptáků musel být termín vypouštění posunut, a to až na 17. listopadu. Z tohoto důvodu nemohlo být splněno ani předpokládané ukončení rekonstrukce rybníka, plánované na konec roku 2009, a přesouvá se až do roku letošního,“ dodává vedoucí odboru Dagmar Mertlová. Při přípravě revitalizace rybníka Zátiší a hlavně při jeho vypouštění městu velmi pomohl Český rybářský svaz – Místní organizace Rumburk. Odměnou mu za to byl úlovek 4200 jedinců škeble rybničné, kterou rybáři přemístili do rybníků Racek a Tůně, ale hlavně dva tolstolobici o váze 22 a 24 kilogramů, jejichž stáří odhadl pan Josef Honc přibližně na dvacet pět let.

zatisi1

Překvapením pro všechny při vypuštění rybníka Zátiší byli dva tolstolobici, kteří zde v poklidu žili pětadvacet let. Foto: Josef Honc

Tisk Tisk | E-mail E-mail