Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Náhradní rodiče osvojených dětí získají cenné rady v rumburské knihovně

Rumburk je po Litoměřicích druhým městem v Ústeckém kraji, kde se pravidelně setkávají osvojitelé a pěstouni, aby si ve spolupráci s odborníky, psychology a sociálními pracovníky vyměnili zkušenosti s péčí o osvojené nebo adoptované děti. Zájem o tuto iniciativu narůstá.

Již dva roky se v Rumburku pravidelně schází skupina rodičů dětí v náhradní rodinné péči (NRP). Organizátorem této činnosti je občanské sdružení Centrum pro rodinu Terezín, které provozuje v Litoměřicích Poradnu pro NRP. Zde se skupinová setkání rodičů stala nedílnou, a lze říci i základní součástí komplexního programu pro náhradní rodiče. Služby Poradny začali postupně využívat i rodiče ze vzdálenějších míst Ústeckého kraje, kteří měli také zájem o pravidelná setkání s odborníkem. Tak vznikla a brzy byla zrealizována myšlenka založit skupiny rodičů i v dalších městech. Prvním takovým místem setkávání se stal právě Rumburk.

Rodiče osvojených a adoptovaných dětí se jednou měsíčně scházejí v prostorách městské knihovny, v níž jim ředitelka knihovny paní Candríková poskytuje prostory zcela zdarma. Díky jejímu vstřícnému přístupu a pochopení tak získali rodiče pro svá setkání příjemné zázemí, kde se mohou cítit „jako doma“. Zásluhu na rozvoji skupiny má i sociální pracovnice v Rumburku paní Havelková, která je o užitečnosti aktivity přesvědčena a náhradním rodičům ji velmi doporučuje.

Skupinu vede, či spíše doprovází dětský psycholog s bohatými zkušenostmi s problematikou náhradní rodinné péče. Rodiče dětí si vzájemně sdělují své starosti a mluví o radostech se svými dětmi, poskytují si podporu a předávají si i cenné praktické informace. Ve skupině se pracuje podle zásad pro skupinovou terapii, dodržuje se mlčenlivost o všech tématech, o kterých se hovoří. Skupina poskytuje prostor pro sdílení i odborný doprovod.

Rodiče docházející do skupiny mohou využít nabídky individuálních konzultací s lektorem skupiny. Zde mohou řešit hlubší problémy, které se tématem nebo časovou náročností nehodí pro skupinovou práci.

Počet rodičů docházejících do skupiny pomalu narůstá, skupina je i dále otevřená všem novým náhradním rodičům, kteří se chtějí zapojit nebo zatím jen nezávazně „nakouknout“.

Více o skupinovém setkání rodičů dětí v NRP na www.cpr-terezin.cz.

Tisk Tisk | E-mail E-mail