Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Nová brožurka popisuje historii kostela ve Starých Křečanech

Nová brožurka „Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech. Průvodce po stavební historii a uměleckém významu“ je již k dostání v rumburské loretě. Jedná se o první podobnou tiskovinu v historii kostela, od jehož vysvěcení letos uplyne 269 let.

„Knížečka přibližuje nejen samotnou stavbu kostela, ale seznamuje např. s historií unikátních varhan z dílny Benedikta Matzeho z České Kamenice, příběhem starokřečanských zvonů, původem kostelního betléma od Johanna Herbricha ze Starých Křečan a podobou kostelní krypty,“ uvedl páter Jozef Kujan SDB, ředitel salesiánské komunity.

Brožura obsahuje řadu dobových i aktuálních fotografií. „Zajímavostí jsou kresby původního dřevěného kostelíka z roku 1732, který byl předchůdcem nynější pozdně barokní stavby. Otištěny jsou rovněž dobové stavební plány, datované do roku 1736, kdy se započalo s výstavbou objektu. Zveřejnění se dočkaly i původní německé pověsti, které se vztahují ke stavbě kostela,“ sdělil páter Kujan. Blíže je popsán život a dílo stavitele kostela Johanna Georga Aichbauera ml. z Prahy. Texty připravila Mgr. Klára Mágrová, překlad pochází od Rudolfa Breuera, autorem fotografií jsou Mgr. Matouš Jirák, Jiří Stejskal a další. Obrazový materiál a archivní podklady z Österreichisches Staatsarchiv ve Vídni zajistil Mgr. Petr Mandažiev z Univerzity Karlovy v Praze.

Brožuru vydala Římskokatolická farnost Jiříkov za podpory Ministerstva kultury ČR, Česko-německého fondu budoucnosti a Obce Staré Křečany.

Klára Mágrová

Tisk Tisk | E-mail E-mail