Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk bojuje se sněhovou nadílkou

Sněhová nadílka opět zkomplikovala život celému Šluknovskému výběžku a ani Rumburk nebyl výjimkou. Zpočátku nesjízdné silnice sice byly vcelku brzo uvedeny do solidního stavu, horší to je již s chodníky, které jsou zejména pro starší lidi a maminky s kočárky těžko schůdné.

Podle tzv. „chodníkového zákona“ zodpovídají nově za úklid chodníků městské a obecní úřady, a tak se každoroční kritika na jejich špatnou údržbu přesunula od majitelů domů na hlavy starostů. A kritikou je ostřelována i rumburská radnice.

Vedoucí odboru komunálních věcí Marie Maiwaldová se však kritice brání: „Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti chodníků. Město Rumburk tuto svou zákonnou povinnost plní – to znamená, že v rámci možností a objemu finančních prostředků, které na zimní údržbu schválilo zastupitelstvo, dělá vše pro to, aby sto kilometrů místních komunikací včetně chodníků bylo co nejdříve sjízdné a schůdné.“

Zimní údržba měst je totiž finančně velice nákladná. Vždyť podle tiskové mluvčí Městského úřadu v Rumburku Dagmar žákové zaplatila rumburská radnice jen za prosincový úklid částku přes čtyři sta tisíc korun. „Částka, kterou město zaplatí za leden, není dosud známa, protože k fakturaci dochází za celý měsíc, tudíž konečnou sumu bude město znát až začátkem února. Hrubý předpoklad je asi pět set tisíc korun, konečná výše však závisí na počasí,“ dodává tisková mluvčí. Ta zároveň upozorňuje, že za úklid sněhu v Rumburku zodpovídá firma Lužické komunální služby, s.r.o., Rumburk, která má s městem na tyto práce uzavřenou smlouvu. „Kromě této firmy jsou do úklidu chodníků zapojeni také pracovníci zařazení do systémů veřejně prospěšných prací a veřejné služby, což je v průměru sedm lidí denně,“ vysvětluje Dagmar Žáková a zároveň dodává, že k tomuto dni město Rumburk dosud neeviduje žádnou žádost o odškodnění za zranění způsobené špatným stavem chodníků.

„Jsme přesvědčeni, že i po zbytek zimního období se podaří sjízdnost a schůdnost místních komunikací zajistit a že občané chápou, že k zimě patří i hromady odklizeného sněhu, který pomalu odtává a není jej třeba s velkými finančními náklady odvážet na okraj města. Zároveň vyslovujeme poděkování všem spoluobčanům, kteří přiložili ruku k dílu a podíleli se na odklízení sněhu před vlastním domem,“ dodává Marie Maiwaldová.

Tisk Tisk | E-mail E-mail