Dvojí kalendář vnesl zmatky do svozu tříděného odpadu i v Rumburku

Tištěné noviny 03/2010 | 11. 2. 2010 | Nezařazené

Pytle s tříděným odpadem se v Rumburku sváží, stejně jako v ostatních obcích, se čtrnáctidenní pravidelností již řadu let. Vyhrazeným svozovým dnem v Rumburku je pondělí každého liché-ho týdne, kdy domácnosti mohou naplněné pytle s vytříděným odpadem odložit na svozovou trasu. Tuto pravidelnost si občané, až na drobné výjimky, osvojili.

Zmatek do zažitého rytmu však na přelomu roku přinesl kalendář. Posledním týdnem minulého roku nebyl týden sudý, tedy padesátý druhý, ale týden lichý, padesátý třetí. První týden tohoto roku začínal dnem 4. ledna a tím, že byl prvním týdnem v tomto roce, byl zároveň i týdnem lichým. A problém s cykličností byl na světě.

Toto číslování se opírá o ČSN ISO 8601 97 9738 o Datových prvcích a formátech času, kde se mimo jiné hovoří o pravidlu, že plnohodnotný týden se nemůže sestávat z méně jak třech dnů. Pravidlo v mnoha ohledech nemilé, nicméně závazné a vyžadující respekt. Proto, aby i v tomto roce byla zachována zažitá perioda v týdnech »sudá – lichá«, byly v 53. týdnu roku 2009 a v 1. týdnu roku 2010 po sobě svezeny obce, jimž náleží lichý svozový týden – tedy i město Rumburk. Obce, kterým naopak náleží svozový týden sudý, byly o jeden svoz ochuzeny.

I když jsme na tuto skutečnost v předstihu upozorňovali, odkrajujeme již z druhého měsíce nového roku a máme za sebou již tři svozy pytlů (4. 1., 18. 1. a 1. 2.), stále si někteří občané této odchylky nevšimli a takzvaně »drží lajnu«.

Dlužno dodat, že existují výtisky stolních i plánovacích kalendářů s chybným číslováním kalendářních týdnů. Pro úplnost uvádíme v tabulce správné svozové termíny.

Apelujeme na čtenáře, kteří využívají tuto formu třídění odpadů, aby respektovali uvedené závazné svozové termíny. Děkujeme za pochopení

Milan Hulán

Pro EKO VDF

Rumburk – svozy 2010
1. 4. ledna
3. 18. ledna
5. 1. února
7. 15. února
9. 1. března
11. 15. března
13. 29. března
15. 12. dubna
17. 26. dubna
19. 10. května
21. 24. května
23. 7. června
25. 21. června
27. 5. července
29. 19. července
31. 2. srpna
33. 16. srpna
35. 30. srpna
37. 13. září
39. 27. září
41. 11. října
43. 25. října
45. 8. listopadu
47. 22. listopadu
49. 6. prosince
51. 22. prosince

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2010/02/11/dvoji-kalendar-vnesl-zmatky-do-svozu-trideneho-odpadu-i-v-rumburku/