Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Poptávka po občanském poradenství stoupá

Pomoc Občanské poradny Rumburk vyhledává stále více lidí. Jen za první měsíc tohoto roku se na poradnu se žádostí o pomoc a radu obrátilo 56 klientů, což je o 24 více než vloni za stejné období. Pracovníci poradny to přikládají na vrub svému vstřícnému a obětavému přístupu, ale i kladnému hodnocení inspekce z minulého roku.

„Pravidelně hodnotíme kvalitu poskytování našich služeb i naplňování cílů. Je to stejné jako v osobním životě každého z nás. Celkově se ohlídneme a zrekapitulujeme celý uplynulý rok. Neúspěchy nás donutí se nejenom zamyslet, ale pokusit se změnit chod věcí, zlepšit to, co bylo špatné a úspěch nás posílí v našem dalším konání a žití,“ vysvětluje Pavla Nekudová, zástupce ředitele a vedoucí Občanské poradny Rumburk.

Na poradnu se v loňském roce obrátilo celkem 481 klientů, což je o 97 více než v roce 2008, a bylo jim poskytnuto 135 informací, 125 rad a 221 aktivních pomocí. Celkový počet dotazů byl 612, což je o 117 více než v roce předešlém. Klienti, především ženy, nejvíce využívali osobních konzultací. Průměrný věk klienta byl 42 let.

Občanská poradna se vloni podílela na komunitním plánování, zapojila se do několika projektů zaměřených např. na dluhové poradenství či bytovou politiku. Hlavně však úspěšně prošla inspekcí z Krajského úřadu v Ústí nad Labem, zaměřenou na kvalitu poskytovaných služeb, což považují pracovníci poradny za hlavní úspěch roku 2009.

„Bohužel jako neúspěch loňského roku vnímáme to, že se nám nepodařilo zajistit streetworkera a od září, po odchodu jedné z poradkyň, jsme nesehnali nového kvalifikovaného poradce. Zdolání těchto dvou neúspěchů je závislé na výši získaných dotací. Určitě si umíte představit, jak je těžké v této době, poznamenané krizí a snižováním dotací, udržet celkový chod jakékoliv neziskové organizace tak, aby to nepocítil klient, nebo nemusela být služba zrušena. Přesto poradna bude i nadále zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb, které musí odpovídat standardům daných zákonem o sociálních službách,“ dodává Pavla Nekudová.

Tisk Tisk | E-mail E-mail