Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Škola hrou aneb není nad vlastní prožitek

deticky1 Zážitková neboli prožitková metoda vyučování se dostává do popředí zájmu pedagogů všech typů škol. Ti ji stále častěji zařazují do svých příprav na vyučování. V Mateřské školce Komenského tuto metodu využívají při zdravotní výchově svých dětí.

Právě v mateřské škole jsou pokládány základy pro úspěšné zvládání školních dovedností, například soustředění, pozornost, schopnost logicky uvažovat a vyvozovat závěry, základní znalosti o sobě i okolním světě. Zážitková metoda je při zvládání těchto nároků neocenitelným pomocníkem.

Rozhodli jsme se jí proto využít i v naší škole, a to na téma »Cesta ke zdraví«. Děti se během měsíce ledna seznamovaly s jednotlivými částmi lidského těla a jejich funkcemi, dozvěděly se o důležitosti pestré a zdravé stravy, otužování a vhodného oblečení do nepříznivého počasí.

Své znalosti pak ještě prohloubily při získávání »Zdravotního průkazu«, který mohly získat 19. ledna, kdy za nimi přišli studenti 3. ročníku Střední zdravotnické školy v Rumburku. Na pěti stanovištích dětem ukázali, jak a proč se měří krevní tlak, jak se ošetřují zranění, seznámili je s pomůckami lékaře, představili jim model těla a k velké radosti dětí i malou kostru. A nejen to, naše děti si mohly řadu činností samy vyzkoušet. Procvičily si zrakové vnímání při »čtení« obrázků na dálku, podívaly se pomocí lékařského dřívka kamarádovi do úst, obvázaly »zraněnou« končetinu, vyzkoušely si měření tlaku, poslechly si tlukot srdíčka a ti odvážnější vyzkoušely i simulaci odběru krve. Také jim budoucí sestřičky, lékaři a lékařky ukázali různé druhy léků a dali jim i důležitou radu: „Nikdy si žádné léky neberte sami!“

Přes počáteční ostych, zejména těch nejmenších, projevovaly děti o vše zájem a chtěly si všechno vyzkoušet a prohlédnout. Už vědí, proč se jim lékař dívá do krku, že měřit tlak nebolí a k čemu je ta štípavá vodička na odřené ruce. Kromě praktických dovedností a řady nových poznatků možná i trochu ztratily obavy z lékařské ordinace. Takže by se ke Komenského rčení »Škola hrou« dalo přidat i »Není nad vlastní zážitek«.

Po hodině a půl byly děti i paní učitelky proškolené, takže nezbývalo než za obětavou péči budoucích zdravotníků moc poděkovat a popřát mnoho úspěchů v profesním životě. Zároveň děkujeme i pedagogickému vedení studentů za umožnění tohoto setkání a těšíme se na další spolupráci.

Radka Malá, MŠ Komenského

Tisk Tisk | E-mail E-mail