Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Střední zdravotnická škola v Rumburku slaví 60. výročí

Věřte, nevěřte, ale je to už 60 let, kdy v Rumburku vznikla škola, která připravuje střední zdravotnické pracovníky – zdravotní sestřičky, ošetřovatelky, zdravotníky, záchranáře a laboranty pro jejich budoucí profesi. A to nejen pro Rumburk. S našimi absolventy se setkáte po celé republice a díky současným možnostem uplatnění a jazykovému vybavení vlastně už po celém světě.

Samotná historie školy je ve skutečnosti o dva roky starší. Už od roku 1947 působila v Rumburku Veřejná odborná škola pro ženská povolání (VOŠŽP), ale výuku čistě zdravotnických oborů zahájila až Vyšší škola sociálně zdravotní (VŠSZ) od září roku 1949. Vznik nové školy (VOŠŽP i VŠSZ) tehdy umožnilo Gymnasium Rumburk, při kterém byly zřízeny, a toto soužití, tedy společné ředitelství, pedagogický sbor i budova, pak trvalo celých 11 let až do roku 1958.

Za šedesát let existence má škola už více jak tři a půl tisíce absolventů. Jejich místo ve zdravotnických zařízeních nezměnily ani politické režimy, ani změny vyučovacích osnov. Během této doby ve škole působilo mnoho pedagogů, vychovatelů i dalších zaměstnanců, vystřídala se i řada ředitelů. Všichni měli ale jeden cíl, a to vychovat pro zdravotnictví takové pracovníky, kteří budou lidem pomáhat překonávat těžké životní chvíle. Věříme, že se to v drtivé většině podařilo.

Od 1. září 2008 se Střední zdravotnická škola sloučila v rámci vytváření páteřních škol v Ústeckém kraji s Obchodní akademií Rumburk. Obě součásti společné školy si v jednom subjektu udržely možnost vychovávat odborníky ve zdravotnických i ekonomických profesích. Široké veřejnosti Šluknovského výběžku se tak zachová vzdělávací nabídka obou škol.

Almanach k výročí SZdŠ byl připraven už ke skutečnému datu výročí na podzim roku 2009, ale z finančních důvodů ve školství, umocněných finanční krizí, se jeho vydání muselo posunout na únor letošního roku, kdy teprve za finanční podpory Města Rumburk bylo možné projekt úspěšně dokončit.

Věříme, že až almanach otevřete a mnozí naleznete své jméno, s radostí zavzpomínáte na krásné, možná i nejkrásnější, bezstarostné roky vašeho života, zavzpomínáte na své báječné spolužáky a, věříme, ještě báječnější pedagogy.

Almanach je v prodeji v Městském informačním centru Rumburk za cenu 100 Kč. Pro případné zájemce je vydání, díky soukromému sponzorství, doplněno i o poslechové CD učitelské rockové kapely The Teacher’s Consilium, známé např. i z vystoupení v TV Nova, a pěveckého žákovského sboru Holky ze zelenýho baráku z roku 2007 pod názvem Holky aneb školní rock na Zdrávce v Rumburku, též za 100 Kč. Nepochybně je na co se těšit!

PaedDr. Bc. Milan Jirsák

ředitel školy

Ing. Jaroslav Melichar

výchovný poradce, redaktor almanachu

  zdravka1

Budova Střední zdravotnické školy v Rumburku. Foto: gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail