Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

V Rumburku byl slavnostně otevřen první vědeckotechnický park v Ústeckém kraji

S otevřením vědeckotechnického parku (VTP) přichází do Rumburku věda, výzkum a vzdělanost. Zájem o spolupráci s parkem je mezi podnikateli a firmami veliký.

Obliba vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů v Evropě stoupá. V České republice jich nyní existují přes tři desítky, v Ústeckém kraji však nebyl až donedávna ani jediný. Slavnostním otevřením vědeckotechnického parku v Rumburku v úterý 2. února se však situace změnila a celému regionu se tak otevírají nové možnosti vzdělání a rozvoje podnikání.

Vědeckotechnický park v Rumburku byl vybudován v centru města a nahradil chátrající areál bývalé textilky Bytex. Dvě ze tří historických budov prošly rozsáhlou přestavbou, namísto třetí vyrostla úplně nová budova. Architektům z Ateliéru Tsunami se podařilo citlivě skloubit nový moderní design budov s okolím, a jako úctu ke stavitelskému umění předchůdců zachovali i původní továrenský komín.

„Výstavba parku přišla na necelých sto milionů korun, více než 73 milionů přitom zaplatí Evropská unie,“ uvedla Alexandra Rudyšarová, generální ředitelka agentury CzechInvest, jejímž prostřednictvím park dotaci získal. Zájem o spolupráci s VTP Rumburk je mezi podnikateli velký. Již před několika měsíci zde našla zázemí firma Dioptra a pouhé dva měsíce po kolaudaci spolupracuje s parkem dalších pět firem.

Okoukáno od Irska

Možná se někdo pozastaví nad tím, proč takto ambiciózní projekt, který klade důraz na výzkum a vývoj, vznikl v regionu, který je dlouhodobě zatížen vysokou nezaměstnaností a nízkou vzdělaností, kde je nízká koncentrace průmyslu a odborníků. Petr Porák z Ministerstva obchodu a průmyslu ČR na to má jasnou odpověď: „Vycházíme z irských zkušeností. Tam začali na zaostalém severu země, přes odpor celé řady skeptiků, budovat podobná vědec-kotechnická centra. V oblastech, kde žilo jen pár pastevců a paličů whisky, vznikaly vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory a detašovaná vysokoškolská pracoviště a k překvapení všech to průmyslovému a kvalitativnímu rozvoji těchto oblastí velice pomohlo. Není důvod domnívat se, že by to v Rumburku nemělo fungovat také tak,“ dodává Petr Porák.

Z rumburského výzkumu mohou těžit i zbrojaři

První výzkumníky přivedla do rumburského vědeckotechnického parku turnovská společnost Dioptra, která se více jak sto let zabývá výrobou optických prvků. Ti zde pracují zatím na třech výzkumných projektech, na vývoji vysoce kvalitního antireflexního systému tenkých vrstev BBAR, nově na tzv. Edge-filteru, který propouští jen určitou část viditelné části spektra, zatímco zbytek odráží, a do třetice na vývoji tzv. „studeného zrcadla“, Cold Mirrors, které propouští IR paprsky a odráží viditelné světlo. Výsledky těchto výzkumů lze uplatnit například při výrobě vojenské zaměřovací techniky, ale i v dalších odvětvích.

Budoucnost moderní stomatologie je spojená s Rumburkem

Významné zastoupení v rumburském VTP bude mít například i stomatologie. „S parkem jsme navázali spolupráci již během jeho výstavby a naše záměry jsou tedy velmi konkrétní. Chceme tady rozvíjet vzdělávání odborné stomatologické veřejnosti a chceme popularizovat stomatologii mezi laiky,“ zdůrazňuje Tomáš Košumberský, prezident České stomatologické akademie, která má nyní své sídlo v Rumburku. „S parkem spolupracujeme i na výzkumném projektu, a to biokompatibilních zubních implantátů s využitím nanotechnologií,“ vysvětluje Košumberský. Laicky řečeno, stomatologové zjistili, že nejkvalitnější zubní můstky nejsou ty porcelánové, ale ty vyrobené ze zlata.

Vědci nyní v Rumburku zjišťují, jestli zubní implantát musí být ze zlata celý, nebo stačí-li ho pouze potáhnout tenkou zlatou či stříbrnou vrstvou, a jestli efekt bude stejný. Součástí výzkumu v Rumburku bude i otázka používání amalgámu v zubních výplních (plombách). „Kromě toho bychom zde chtěli vybudovat i stálou interaktivní výstavu moderní stomatologie. Ta by mohla sloužit nejen odborníkům, ale například i školám a laické veřejnosti,“ rozvíjí další plány Tomáš Košumberský. „Budoucnost České stomatologické společnosti souvisí s VTP v Rumburku a budoucnost moderní české stomatologie je spojená s Rumburkem,“ uzavírá prezident společnosti.

Vysoká škola v Rumburku?Proč ne?

Významný krok pro rumburský vědeckotechnický park představuje jeho akreditace, tedy uznání a potvrzení kvality a potřebné úrovně, kterou uděluje Společnost vědeckotechnických parků ČR (SVTP). Z 32 českých parků na akreditaci dosáhlo zatím jen osm. Podle prezidenta společnosti Pavla Švejdy má rumburský VTP všechny předpoklady, aby tento certifikát získal co nejdříve. Navíc docent Švejda je i velkým propagátorem toho, aby se do Rumburku přestěhovalo detašované pracoviště Vysoké školy Karlovy Vary v oblasti inovačních technologií. „Rumburský vědeckotechnický park splňuje všechna náročná kritéria pro přípravu odborníků. Proto se mi zdá logické přesunout sem univerzitní vzdělávání. A již na nejbližším jednání společnosti chci tento můj návrh přednést a co nejdříve ho prosadit,“ dodává Pavel Švejda. S tímto záměrem souhlasí i Pavel Porák: „Pokud by se podařilo umístit vysokoškolské pracoviště do Rumburku, bylo by to průlomové rozhodnutí, které by mělo pozitivní dopad na celý region. Ministerstvo obchodu a průmyslu rozhodně není proti,“ dodává Pavel Porák.

Co jsou to vědeckotechnické parky?

  • Termín vědeckotechnický park (VTP) je v podmínkách České republiky používán od roku 1990 souhrnně pro všechny druhy parků (center).
  • Vědeckotechnické parky se profilují především do tří hlavních typů: vědecký park, technologický park a podnikatelské a inovační centrum.
  • Zakladateli VTP jsou státní a regionální orgány, výzkumné a vývojové organizace, průmyslové podniky, finanční instituce, univerzity, hospodářské komory, soukromé firmy, sdružení a svazy.
  • Vědeckotechnické parky vznikly a další jsou připravovány v prostředí vědeckovýzkumných pracovišť a v prostředí vysokých škol, vznikají z iniciativy výrobních, obchodních a dalších podnikatelských subjektů, v pohraničních oblastech, z iniciativy soukromých osob. Stávají se součástí regionálních rozvojových plánů a připravovaných strukturálních fondů.
vtp11

Ředitel firmy Dioptra s.r.o. Josef Karmášek (vpravo) seznamuje senátora Jaroslava Sykáčka s jedním ze dvou přístrojů v České republice, Provac Tauron 800, v němž se v Rumburku provádí vývoj a výzkum nanášení tenkých vrstev kovů na optické prvky za pomoci vakua. Foto: gdo

 

vtp21

Vědeckotechnický park vznikl na místě bývalého Bytexu. Foto:gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail