Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Na rumburskou radnici došla vloni pouze jedna stížnost

A ještě nebyla oprávněná. Vyplývá to z výroční zprávy, která byla předložena Radě města Rumburk. Radní tak byli informováni o tom, kolik bylo během roku 2009 na úřadě řešeno žádostí o poskytnutí informace podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., nebo stížností. Informace byly předloženy i zastupitelům.

Přehled evidence žádostí o informaci vedené vedoucími odborů MěÚ Rumburk a tiskovou mluvčí
Počet podaných žádostí o informaci 31
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
Počet stížností podaných podle § 16a uvedeného zákona (důvodem byl nesouhlas se způsobem vyřízení spočívající v neúplnosti odpovědi – vyřešeno Radou města Rumburk jako nedůvodné) 1
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0
Tisk Tisk | E-mail E-mail