Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Počet žadatelů o sociální dávky každoročně roste

„Každým rokem se zvyšuje počet žadatelů o sociální dávky a v souvislosti s tím roste i objem vyplacených finančních prostředků. Letos jsme na dávky hmotné nouze žádali Ministerstvo práce a sociálních věcí o 27 miliónů korun, tj. skoro o 1,5 milionu více než vloni. Zažádali jsme také o více než 110 miliónů korun na příspěvek na péči, což představuje částku vyšší o 14 miliónů oproti roku 2009,“ uvedla Denisa Svobodová, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVaZ) Městského úřadu Rumburk. Tyto finance jsou poskytovány formou neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu a prostřednictvím Krajského úřadu ÚK.

Z příspěvku na dávky hmotné nouze je klientům vyplácen příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a tzv. MOPka, tedy mimořádná okamžitá pomoc. V tomto příspěvku jsou také zahrnuty dávky pro těžce zdravotně postižené občany, které musí být účelově použity k odstranění bariér, které s sebou přináší zdravotní postižení (např. příspěvek na pořízení invalidního vozíku).

„Naši klienti často žádají o mimořádnou okamžitou finanční pomoc, kterou vyplácíme v případech, kdy je žadatel ohrožen vážnou újmou na zdraví nebo je třeba zmírnit následky lidem zasaženým požárem či živelnou pohromou. Jednorázově může být přiznána mimořádná dávka občanům v hmotné nouzi, a v odůvodněných případech poskytujeme příspěvek na náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte,“ upřesnila Denisa Svobodová.

Z peněz, které dostává OSVaZ na péči klientů, je poskytován příspěvek osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Stupeň závislosti je hodnocen podle schopnosti klienta zvládnout úkony tzv. sebeobsluhy. Tento stupeň je posuzován sociálními pracovnicemi úřadu a odborným posudkovým lékařem. Závislost může být lehká, středně těžká, těžká nebo úplná. Podle přiznaného stupně závislosti se odvíjí i výše poskytnutého příspěvku, ze kterého si klient platí pečující osobu. Může jí být někdo blízký, nebo např. i firma poskytující pečovatelskou službu. V Rumburku takovou službu zajišťuje například NOEMA – komplexní domácí péče.

Na závěr vedoucí ještě vysvětlila činnost a působnost Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. „Náš odbor pracuje v přenesené a rozšířené působnosti. Výkon státní správy v přenesené působnosti spočívá například v bezplatném poradenství pro seniory a zdravotně postižené spoluobčany, ale hlavně ve vyplácení dávek hmotné nouze v našem správním obvodu, který zahrnuje obce Rumburk, Krásná Lípa, Doubice, Staré Křečany a Jiříkov. V přenesené působnosti pak vykonáváme státní správu jako obec s rozšířenou působností, v rámci které provádíme zejména sociálně-právní ochranu dětí, náhradní rodinnou péči, sociální kurátorství a vyplácení příspěvku na péči ve správním obvodu, do kterého patří Rumburk, Brtníky, Dolní Poustevna, Doubice, Jiříkov, Krásná Lípa, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Staré Křečany, Šluknov, Velký Šenov a Vilémov.“

Tisk Tisk | E-mail E-mail