Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rekonstrukce silničního průtahu bude letošní největší investiční akcí v Rumburku

Rumburk • Začátkem března byla konečně zahájena rekonstrukce silničního průtahu Rumburkem. Po dlouhých letech úředních a politických tahanic konečně dojde na bagry a nakladače a začne se pracovat.

Necelý kilometr silnice II/263, spojující v Rumburku křižovatku „u labutě“ s křižovatkou u rumburské Lorety, je páteřní osou celého silničního průtahu města. Tento úsek však již několik let kapacitně nestačí stále vzrůstající dopravní zátěži, a tak není neobvyklé, že zejména v dopravní špičce je město Rumburk téměř neprůjezdné.

Na mnoha úsecích často nelze tuto dopravní tepnu bez rizika přejít z jedné strany na druhou, řidiči často nemohou dlouhé minuty vyjet z vedlejších ulic.

Kompletní rekonstrukce rumburského silničního průtahu by měla tyto problémy vyřešit. Na tom se shodli již v roce 2002 nejen zástupci města Rumburk a dopravní odborníci, ale i zástupci Ústeckého kraje, který je vlastníkem této komunikace. Trvalo ovšem dalších sedm let, než se podařilo dospět k podpisu smlouvy o dílo, a zdálo se, že již nic nestojí firmě HERKUL a. s. Most, která vyhrála výběrové řízení na dodavatele stavby, v tom, aby zahájila první etapu stavebních prací. K tomu mělo dojít již v říjnu loňského roku, ale firma se zahájením stavby otálela. A to i přesto, že povětrnostní podmínky pro zemní práce byly více než příznivé až do poloviny prosince.

Takže 1. etapa, při níž mělo být zrekonstruováno 510 metrů komunikace a která měla být podle smlouvy dokončena již v roce 2009, byla zahájena teprve 3. března tohoto roku, a to kácením stromů a demontáží plotů a zábradlí, které by stavbě stály v cestě.

„Toto zdržení bude mít bohužel nepříjemný dopad především pro řidiče a obyvatele města, jelikož proti původním plánům bude rozkopán celý, téměř kilometrový úsek silnice najednou, a to zřejmě po celý rok,“ uvedl místostarosta města Darek Šváb.

Rekonstrukce silnice II/263 městem Rumburk začíná u mostu přes Mandavu na ulici Pražská a končí za křižovatkou u bývalé Komerční banky a České spořitelny. Dotkne se čtyř hlavních křižovatek, z nichž dvě budou přestavěny na křižovatky kruhové, a to „u labutě“ a před gymnáziem. Křižovatka u Lorety bude vybavena semafory pro automobily i chodce. Pro větší bezpečnost chodců bude před budovou gymnázia vybudován ochranný ostrůvek. Rekonstrukci a stavebním úpravám se nevyhnou ani chodníky, veřejné osvětlení a světelná signalizace, veřejná zeleň a upravena bude i přilehlá stěna Lorety.

Celková investice na rekonstrukci by měla být 39 milionů korun, z nichž 22 je hrazeno z prostředků Ústeckého kraje a zhruba 17 milionů jde z rozpočtu města Rumburk.

Zdlouhavé průtahy okolo průtahu

S myšlenkou na rekonstrukci dopravního průtahu přišel již v roce 2002 tehdejší krajský zastupitel Darek Šváb. O dva roky později vzešel z mnoha jednání konsensus mezi městem Rumburk a Ústeckým krajem a začalo se s přípravou projektu. Komplikace nastaly při jednáních s vlastníkem sousedních pozemků SBDO Průkopník, který nesouhlasil s některými částmi navrhovaného řešení. Změna projektové dokumentace a vyřazení části stavby v úseku od autobusové zastávky u Bytexu po křižovatku ulice Radniční uklidnila situaci, ale rekonstrukce nabrala výrazné zdržení.

I. etapa rekonstrukce byla zahájena Ústeckým krajem v roce 2007, a to kompletní rekonstrukcí mostu na Pražské ulici. V roce 2009 byly podepsány smlouvy o dílo mezi firmou HERKUL a. s. Most s Ústeckým krajem a Městem Rumburk.

Stavební práce posledních dvou etap byly zahájeny 3. března 2010. Rekonstrukce by měla být dokončena před zimou tohoto roku.

labut1

Klasická křižovatka „u labutě“ na Pražské ulici se ještě v tomto roce promění v rámci rekonstrukce silničního průtahu městem na kruhovou, stejně jako křižovatka před rumburským gymnáziem. Foto: mr

Tisk Tisk | E-mail E-mail