Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ani doma nemusí být vaše děti vždy v bezpečí

I v bezpečí vlastního bytu mohou děti často přijít do nečekaných a nezvladatelných situací. Proto je důležité, aby byly již odmalička vedeny k tomu, aby do bytu v nepřítomnosti rodičů nikoho nepouštěly. Pozor si musí dávat především na různé nabízeče služeb, v nichž se mohou často skrývat tipaři na byty k vykradení. V žádném případě by jim děti neměly otevřít. Mohou si je zkontrolovat dveřním kukátkem, případně pootevřít vstupní dveře na řetízek či zarážku. Nejlepší je, když návštěvníkům navrhnou, aby přišli, až budou rodiče doma.

Ale pozor! Ať zásadně nesdělují nic konkrétního, ať nechají neznámé lidi v nejistotě. Mohly by se vystavit nebezpečí, že »návštěvník« se bude snažit naopak naznačenou dobu nepřítomnosti rodičů nějak nekale využít.

Podobně mají děti vyřizovat i telefonické hovory v nepřítomnosti rodičů. Řešením není ani naprogramování telefonu v době nepřítomnosti na záznamník, kde se občas dozvíme i velmi zajímavé informace: „Jsme na dovolené v zahraničí, vrátíme se za 14 dnů!“ Dobrou zkušeností je, když se mohou děti obrátit v nenadálých situacích na sousedy v domě. Vždy ale mějte zajištěno telefonické spojení, kam vám mohou v případě potřeby děti zavolat.

Když má dítě problémy, vždy se najde někdo, kdo pomůže

Všechny problémy je třeba s dětmi neustále rozebírat. Pomoc může přijít od starších sourozenců, rodičů, učitelů, sousedů či známých. Úloha rodičů spočívá v tom, že včas vypozorují změny chování dítěte (zamlklost, nechuť jít do školy, noční můry, apod.), které vždy signalizují, že se něco špatného přihodilo. Zjištěné problémy je nutno ihned řešit. Nenechme je přerůstat do větších, často již těžko řešitelných problémů. Dětem je možné doporučit i telefonní linky důvěry či nadace, které se ohrožováním dětí a péčí o ně zabývají. Při jednotlivých základních školách pracují vyškolení výchovní poradci, kteří se ochotně podělí s rodiči o své zkušenosti. Děti se mohou obrátit i na Policii ČR nebo městskou policii.

Rady pro rodiče

  • Veďte své děti ke slušnému chování, k úctě a k pomoci starším spoluobčanům a buďte jim vždy oporou a dobrým příkladem.
  • Učte děti, aby otevíraly byt jen známým lidem, nebraly si nic od cizích lidí a nikam s nimi nechodily.
  • Veďte děti k tomu, aby si vážily rodinného majetku a svého zdraví.
  • Mějte vždy přehled o pohybu svých dětí včetně toho, s kým se kamarádí.
  • Najděte si každý den alespoň chvilku a povídejte si s dětmi, sdílejte jejich starosti a problémy.
  • Neodkládejte děti k televizi, protože na ně nemáte čas. Čas na jejich výchovu nevyvážíte drahými dárky a dostatkem peněz.
  • Vštěpujte dětem základy právního vědomí, přiměřené jejich věku.
  • Naučte děti, jak se mají chovat v případě, že se stanou obětí či svědkem trestného činu, co mají dělat a kde hledat pomoc (Policie ČR, obecní policie, hasiči, zdravotní služba – mějte viditelně dostupná jejich telefonní čísla).

Petr Mark

Komise pro prevenci kriminality a sportu (zdroj: Odbor prevence kriminality MV)

Tisk Tisk | E-mail E-mail