Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Novinka v rumburském školství – přípravná třída pro předškoláky

Od nového školního roku otevře Speciální základní škola v Rumburku přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky, ale i pro pětileté děti, které nenavštěvují mateřskou školu. Hlavním smyslem přípravné třídy je připravit děti na bezproblémový vstup do první třídy základní školy.

Přípravná třída je určena především dětem se sníženou koncentrací pozornosti, s vadou řeči, nebo grafomotorickými obtížemi, ale i dětem se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním či se zdravotním oslabením.

Předností tohoto zařízení je hned několik, zejména to je malý počet dětí ve třídě, maximálně jedenáct, dále individuální přístup a v neposlední řadě i logopedická péče.

Vyučování v přípravné třídě má čtyři vyučovací hodiny denně, které jsou rozděleny do kratších časových úseků. Jednotlivé činnosti se v průběhu dne střídají a prolínají navzájem a »vyučování« probíhá formou her, vycházek a zájmových činností. Děti se budou učit básničky, písničky, budou se věnovat hraní, kreslení, pracovním činnostem, cvičení v tělocvičně. Budou se seznamovat se základními kulturně-sociálními a hygienickými návyky školáka. Každý den je zařazena logopedická náprava výslovnosti.

Docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do povinné školní docházky.

Zápis dětí do přípravné třídy pro školní rok 2010/2011 bude probíhat od 10. dubna až do 20. června v prostorách Speciální základní školy v Rumburku.

K zápisu je možno přivézt dítě každý den (pondělí – pátek) od 8.00 do 14.00 hod. Je potřeba s sebou přinést rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Vážení rodiče, přihlaste své dítě do přípravné třídy. Pomůžete tak jeho zdárnému vývoji a předejdete vzniku menších či větších problémů při nástupu do první třídy, které je pak v mnoha případech provázejí i v průběhu celé školní docházky.

Přestože je přípravná třída zřízena při Speciální základní škole v Rumburku, tak po jejím ukončení budou odcházet děti k zápisům do základních škol, kterou si jejich rodiče sami zvolí. Bližší informace na tel. 412 332 110, e-mail: spec.zs.rbk@seznam.cz.

Vladimír Šamša

Tisk Tisk | E-mail E-mail