Společnou historii Čechů a Němců představuje výstava Hranice

Tištěné noviny 07/2010 | 8. 4. 2010 | Nezařazené

Na zámku Weesenstein v Sasku je od soboty 27. března otevřena zajímavá výstava Hranice, která přibližuje různé aspekty soužití Sasů a Čechů od ranného středověku až k podpisu Chebské smlouvy Jiřím z Poděbrad v roce 1459, která upravila spory o česko-saskou hranici. Vystaveny jsou zapůjčené exponáty renomovaných českých a německých muzeí. V neposlední řadě i saský originál Chebské smlouvy.

Výstava, kterou je možno zhlédnout v rámci prohlídky zámku, byla náročně instalována v místnosti o rozloze 100 m2 a vybavena multimediálními doplňky. Informace jsou prezentovány jak v německém, tak i českém jazyce. Pro zájemce je také připraven audioprůvodce v českém jazyce. Výstava je přístupná denně od 10.00 do 17.00 hod. (od dubna od 9.00 do 18.00 hod.) a potrvá do 27. února 2011.

Zámek Weesenstein se tyčí více než 800 let na skále obtékané řekou Müglitz v Saském Švýcarsku nedaleko Pirny. Z původní tvrze byl vybudován rytířský hrad, renesanční zámek, barokní rezidence, která se změnila v sídlo krále, ve kterém stáje najdete až v pátém poschodí. Každá změna přitom zacho-vala jádro původní podoby. Více informací o zámku a projektu najdete na www.schloss-weesenstein.de.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2010/04/08/spolecnou-historii-cechu-a-nemcu-predstavuje-vystava-hranice/