Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

ČEZ posiluje elektrické vedení na Šluknovsku

Šluknovský výběžek • Jen na území severních Čech má skupina ČEZ pro letošní rok naplánovány investiční akce přesahující 1,9 miliardy Kč.

Mezi nejvýznamnější plánované stavby v severočeském regionu letos patří rekonstrukce rozvodny 110 kV v Jirkově a vybudování nové rozvodny velmi vysokého napětí 110 kV a transformov-ny 110/22 kV v centru Ústí nad Labem. K posílení vedení vysokého napětí za 10 mil. Kč dojde v lokalitě Varnsdorfu – Jiřetín. Z důvodu již dožitého vedení i výskytu častých poruch energetici rekonstruují vedení vysokého napětí mezi rozvodnami Podhájí a Velký Šenov. Tato akce by měla být dokončena koncem roku a vyžádá si 33 mil. Kč.

Tisk Tisk | E-mail E-mail