ČEZ posiluje elektrické vedení na Šluknovsku

Tištěné noviny 08/2010 | 22. 4. 2010 | Nezařazené

Šluknovský výběžek • Jen na území severních Čech má skupina ČEZ pro letošní rok naplánovány investiční akce přesahující 1,9 miliardy Kč.

Mezi nejvýznamnější plánované stavby v severočeském regionu letos patří rekonstrukce rozvodny 110 kV v Jirkově a vybudování nové rozvodny velmi vysokého napětí 110 kV a transformov-ny 110/22 kV v centru Ústí nad Labem. K posílení vedení vysokého napětí za 10 mil. Kč dojde v lokalitě Varnsdorfu – Jiřetín. Z důvodu již dožitého vedení i výskytu častých poruch energetici rekonstruují vedení vysokého napětí mezi rozvodnami Podhájí a Velký Šenov. Tato akce by měla být dokončena koncem roku a vyžádá si 33 mil. Kč.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2010/04/22/cez-posiluje-elektricke-vedeni-na-sluknovsku/