Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Děkujeme za překrásnou školku

Rekonstrukce naší školky byla naplánovaná od května do září 2009. Po několikerém odkládání jsme byli s dětmi a personálem v červenci odstěhováni do školní družiny při ZŠ U Nemocnice. Přestavba školky nakonec začala až v listopadu a skončila úspěšnou kolaudací 30. března 2010. Přestože jsme nakonec zůstali s dětmi v družině téměř osm měsíců v nepříliš ideálních podmínkách, chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se zasloužili a pomohli, abychom byli dnes zpět v překrásné, moderní a po všech stránkách vyhovující mateřské škole.

Především děkujeme investorovi Městu Rumburk, že i přes kritickou ekonomickou situaci dokázal uskutečnit své plány, stavební firmě Wakos pod vedením pánů Kamenického a Mikulce, a Ing. J. Coblovi za vzorný stavební dozor. Děkujeme za vstřícný přístup ředitelce ZŠ U Nemocnice Mgr. R. Buškové. Za velké pochopení a toleranci pracovnicím školní družiny a také všem učitelům ze školy. Moc děkujeme stále usměvavým a trpělivým kuchařkám a jejich vedoucí paní Buřilové za to, jak nás v jídelně při ZŠ přijaly a vzorně o nás pečovaly. V neposlední řadě patří dík rodičům »našich dětí« za to, že s námi vydrželi a celou dobu doufali v lepší časy. Za jejich pochopení, vstřícnost a pomoc.

Odměnou nám všem jsou krásné moderní prostory školky, která je znovu otevřená pro 104 rumburských dětí. My se budeme snažit, aby toto prostředí nebylo jen o vkusu a kráse, ale také o pohodě, spokojenosti, aby bylo zdrojem vzdělání, nápadů, nových podnětů a hlavně plné radosti a úsměvů dětí.

Kolektiv MŠ

  skolka1_1

Do nově zrekonstruované školky V Podhájí se začátkem dubna vrátilo 104 dětí. Jejich radost z nových hraček je veliká, jejich »tety učitelky« naopak ocenily moderní, bezpečné a pohodlné zázemí a vybavení školky. Radost ale mají všichni. Foto: gdo

Tisk Tisk | E-mail E-mail