Nadace Euronisa podpořila Farní charitu Rumburk

Tištěné noviny 08/2010 | 22. 4. 2010 | Nezařazené

Liberec, Rumburk • Na kontě 7. ročníku sbírky „Pozvedněte slabé!“ se letos sešlo 741 tisíc korun. Symbolické šeky o poskytnutí nadačních příspěvků pocházející z tohoto ročníku sbírky byly 12. dubna slavnostně předány vybraným organizacím v multimediálním sále Krajského úřadu v Liberci.

Z rukou ředitele Nadace Euronisa Aleše převzali finanční dar ve výši 6800 Kč i zástupci Farní charity Rumburk na podporu projektu „Žijeme spolu“ a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením.

Tento ročník sbírky pomohlo uskutečnit 450 dobrovolníků z 15 škol. V ulicích vybraných měst sbírali od veřejnosti peníze a ten, kdo přispěl alespoň třiceti korunami, obdržel upomínkový předmět s logem sbírky.

Od roku 2003, kdy byla sbírka spuště-na, se podařilo vybrat více jak 5,1 miliónu korun. Tyto peníze umožnily zajistit realizaci již 194 projektů celkem 101 neziskových organizací.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2010/04/22/nadace-euronisa-podporila-farni-charitu-rumburk/