Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk má schválený rozpočet na rok 2010

Rumburk • Od 1. dubna již Rumburk hospodaří podle schváleného rozpočtu. Návrh místostarosty Darka Švába byl na zasedání Zastupitelstva města schválen všemi hlasy.

Rozpočet města na rok 2010 je schválen jako celkově vyrovnaný, přestože saldo příjmů a výdajů je deficitní. Rozdíl mezi těmito dvěma stranami dosahuje necelých 36 milionů korun. Dofinancován je z přebytku hospodaření minulého roku, revolvingového a investičního úvěru.

Při přípravě rozpočtu bylo vedení města vzhledem k situaci veřejných rozpočtů velmi opatrné a drželo se při zemi.

„Ministerstvo financí vydalo predikci (předpověď, pozn. red.) pro rok 2010 v oblasti daňových příjmů, která předpokládá jejich nárůst přibližně o 10,9 procenta oproti minulému roku. Pokud by to byla pravda, přibylo by proti loň-sku do městské kasy více jak 10 milionů korun. My však zatím nesdílíme takový optimismus jako ministerští úředníci, a proto byl předložen nárůst daňových příjmů nižší, maximálně do 7,8 procenta, a tak počítáme s vyšším příjmem oproti minulému roku o necelých sedm milionů korun,“ vysvětluje místostarosta Darek Šváb.

Město je tak nuceno výrazně zvažovat na co a v jaké výši budou peníze vynaloženy.

„Přestože lze předpokládat, že příjmy města by mohly být proti loňskému roku nepatrně vyšší, v oblasti běžných výdajů bylo třeba hledat vnitřní rezervy a dílčím způsobem výši výdajů držet na uzdě,“ vysvětluje Darek Šváb. Dodává také, že objem mzdových prostředků je díky schváleným organizačním změnám stejný jako v roce 2009.

Kapitálové výdaje, které pokrývají realizaci investičních akcí města, budou letos více než dvakrát vyšší než v loňském roce. I zde však město muselo důsledně zvažovat, které akce budou realizovány. Nejvíce peněz tak pohltí dlouho očekávaná rekonstrukce silničního průtahu města, na které se Rumburk podílí spolu s Ústeckým krajem, a také vybudování nového dopravního napojení sídliště V Podhájí z ulice Krásnolipská. Do kapitálových výdajů je také zahrnuta rekonstrukce Mateřské školky V Podhájí, která byla již zprovozněna začátkem dubna, a také třeba rekonstrukce prostor pro Klub seniorů, výstavba dětského hřiště u domu kultury, výměna oken pavilonu I. stupně ZŠ U Nemocnice či zahájení rekonstrukce a dostavba hasičské zbrojnice. Celkem by v tomto roce mělo být jen z městského rozpočtu investováno okolo 85 milionů korun.

Rumburk nyní splácí pouze jeden investiční úvěr, jehož zůstatek byl ke konci minulého roku necelých 21 milionů korun. Výše dluhové služby města nepřesahuje šest procent z povolených třiceti, což je podle místostarosty Darka Švába hodnota velice nízká.

„Jsme velmi opatrní co se týče dluhové služby a obecně k dělání jakýchkoliv dluhů. V současné době splácíme ročně přijatelných osm milionů korun, což je velmi bezpečné a rozumné. Naše dlouhodobě dobré výsledky v hospodaření nám dnes dávají prostor k přijetí investičního úvěru za velmi lukrativních podmínek a tím k nastartování další masivní vlny v rozvoji města. V následujícím období zvedající se ekonomiky a tím vyšších příjmů města je pak splácení minimální zátěží,“ dodává Darek Šváb.

Rozpočet města Rumburk na rok 2010
Skutečnost roku 2009 Rozpočet na rok 2010
Příjmy
Daňové příjmy 97902 103676
Nedaňové příjmy 25433 25600
Kapitálové příjmy 17214 31241
Přijaté dotace 160584 149081
Ostatní převody – sociální fond 800 820
Příjmy celkem 301933 310418
Výdaje
Běžné výdaje 264822 264035
Kapitálové výdaje 38946 81556
Ostatní převody – sociální fond 800 820
Výdaje celkem 304568 346411
Celkem saldo příjmů a výdajů -2635 -35993
Financování
Splátky úvěru -8000 -8000
Revolvingový úvěr – čerpání 0 40000
Investiční úvěr – čerpání 0 0
Změna stavu na ZBÚ 10580 3808
Změna stavu na účtu peněžních fondů 55 185
Tisk Tisk | E-mail E-mail