Rumburští chystají setkání fotbalových generací

Tištěné noviny 08/2010 | 22. 4. 2010 | Nezařazené

U příležitosti 65 let poválečného fotbalu v Rumburku se v sobotu 15. května uskuteční neformální setkání bývalých a současných hráčů, trenérů, funkcionářů, zkrátka všech, kteří se zasloužili o to, že fotbal v Rumburku existuje.

Protože 65 let je dlouhá doba, nejsme při nejlepší vůli schopni zjistit současné kontakty na všechny pamětníky. Chceme proto touto cestou požádat všechny, aby nečekali na oficiální pozvání a dali o sobě vědět na tel. 737 425 340 (stačí i krátká SMS), případně na e-mail fkrumburk@seznam.cz nebo na poštovní adresu FK Rumburk, U Jiskry 1/114, 408 01 Rumburk.

Uvítáme rovněž zapůjčení veškerých dobových reálií (fotografie, vlaječky, plakáty, apod.)

Srdečně zveme všechny ty, bez nichž by rumburský fotbal sotva přetrval do dnešních dnů!

FK Rumburk

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2010/04/22/rumbursti-chystaji-setkani-fotbalovych-generaci/