Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Děti v náhradní rodinné péči potřebují pomoc při doučování

Centrum pro rodinu Terezín zavádí na Rumbursku novou doučovací službu pro osvojitelské či pěstounské rodiny, v nichž vyrůstají děti v rámci náhradní rodinné péče. V této souvislosti hledá Centrum dobrovolníky z řad studentů, kteří by se tohoto úkolu zhostili.

Děti v náhradní rodinné péči se školou často »bojují«. Důvodů je hned několik, obecně platí, že do náhradních rodin jsou umisťovány děti zdravotně a sociálně znevýhodněné. Děti v náhradní rodinné péči se častěji než jejich spolužáci z biologických rodin potýkají se specifickými poruchami učení a chování, poruchami pozornosti, častý je nerovnoměrný a opožděný vývoj. Tato znevýhodnění vedou k horším školním výsledkům, k těžšímu zapojení dítěte do třídního kolektivu a ke sníženému sebehodnocení a sebevědomí dítěte.

Cílem doučování je překonat znevýhodnění těchto dětí, zlepšit jejich školní úspěšnost a zvýšit tak i jejich šanci na budoucí profesní uplatnění. Doučovateli jsou především studenti středních nebo vysokých škol pedagogického zaměření nebo gymnázií. Doučování probíhá v rodině, doučovatel navštěvuje dítě každý týden a pomáhá mu s přípravou na vyučování a s pochopením probírané látky. Dětem se tak daří překonávat školní obtíže, škola pro ně přestává být strašákem a v osobě doučovatele navíc získají staršího kamaráda. Služba je pro rodiny zdarma.

Na Rumbursku je řada rodin s dětmi v náhradní rodinné péči, které doučování potřebují »jako sůl«. Proto Centrum hledá nové doučovatele přímo z Rumburka a okolí, např. z Chřibské či Rybniště. Přihlásit se mohou studentky a studenti, kteří vítají nové zkušenosti a chtějí pomoci. Centrum pro rodinu zajistí odborné vedení i finanční ohodnocení.

Posláním občanského sdružení Centrum pro rodinu Terezín je dlouhodobá podpora osvojitelských a pěstounských rodin. Již dva roky organizuje pravidelná setkání náhradních rodičů i v dalších městech, a to v Děčíně, České Lípě a Rumburku.

Podrobnosti o doučování dětí v NRP naleznete na www.cpr-terezin.cz.

doucovatelka1

Nejoblíbenějšími pomocníky při doučování dětí jsou většinou studenti – kamarádi ze středních škol. Foto: archiv

Tisk Tisk | E-mail E-mail