Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhnou v pátek 28. května od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8.00 do 14.00 hodin.

Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 25. května 2010. Volič, občan České republiky, po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným dokladem totožnosti, poté obdrží prázdnou úřední obálku, do které vloží jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla u čtyř kandidátů vyznačit přednostní hlas.

V těchto volbách je možnost volit na voličský průkaz mimo trvalé bydliště. Pokud si o vydání VP požádáte písemně, je konec lhůty 21. 5. 2010, žádost musí mít ověřený podpis. Osobně si voličský průkaz můžete vyzvednout do 26. 5. 2010 na evidenci obyvatel MěÚ Rumburk. Volby do PS Parlamentu proběhnou v Rumburku ve stávajících volebních místnostech.

Alena Jánská
vedoucí OCDSŽÚ MěÚ Rumburk

Tisk Tisk | E-mail E-mail