Povoluje město Rumburk otevírání zahradních restaurací? Přeci jen by bylo hezké dát si v létě na zahrádce zmrzlinu a kávu, jako je to možné v jiných městech.

Tištěné noviny 09/2010 | 6. 5. 2010 | Nezařazené

Odbor komunálních věcí Městského úřadu Rumburk do současné doby neeviduje žádnou žádost o zábor z důvodu provozování zahrádky u restaurace či cukrárny. Zábor by se týkal pouze pozemku, který je ve vlastnictví města. Je-li pozemek v soukromém vlastnictví, pak není třeba povolení o záboru. Podmínky jsou vyhláškou stanoveny tak, že zájemce o zábor by zaplatil 1.500 Kč za metr čtvereční a rok. Jestliže by se provozování zahrádky týkalo např. dvou prázdninových měsíců, pak se platí poměrná část z této částky. Výjimkou je provozování zahrádky do 15 dnů, tehdy platí zájemce 40 korun za den a metr čtvereční plochy. Pro zahrádky jinak platí obecná pravidla, tedy např. dodržování tzv. nočního klidu (v Rumburku platí od 22.00 do 6.00 hod., při veřejné produkci v pátek a sobotu od 24.00 do 6.00 hod.), hygienické předpisy, atd.

Mgr. Dagmar Žáková
Tisková mluvčí města Rumburk

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2010/05/06/povoluje-mesto-rumburk-otevirani-zahradnich-restauraci-preci-jen-by-bylo-hezke-dat-si-v-lete-na-zahradce-zmrzlinu-a-kavu-jako-je-to-mozne-v-jinych-mestech/