Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Společnost TUR nabírá vydatně druhý dech

Lipová • Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska (TUR) po dlouhé době znovu ožívá. V pátek 23. dubna se v Lipové, v restauraci U Pytláka, po šesti letech opět konala valná hromada této společnosti. Nové vedení představilo starým členům nové plány a cíle, ale na původní ideje společnosti nezapomnělo a snaží se na ně plynule navázat.

Základem veškerého dění je nyní ve společnosti realizace ambiciózního projektu, jehož cílem je rekonstrukce památkově chráněného podstávkového domu v Lipové. TUR pro tuto akci získal dotaci přes 900 tisíc Eur z programu Evropské unie ZIEL3/CÍL 3.

Dům, který by bez pomoci dobrodinců a aktivistů TUR zřejmě již spadl, bude po své rekonstrukci sloužit jako místo mezinárodního setkávání a spolupráce, jako výstavní síň nebo informační centrum. Akce je to nejen stavebně, ale i administrativně tak náročná, že si vyžádala vytvoření jednoho pracovního místa, ale zabírá i hodně pracovního i volného času všem členům současného předsednictva.

To je také důvod, proč se současný TUR ve svých plánech drží o něco víc při zemi, než předchozí management. Za těchto okolností by nemělo smysl rozjet hned několik náročných akcí najednou a pak nemít síly na jejich realizaci.

Původní společnost rozvíjela své aktivity v mnoha zajímavých projektech, ať již to byla obnova staré solné stezky, pasportizace podstávkových domů, snaha o znovuotevření hraničního přejezdu mezi Dolní Poustevnou a Sebnitz, hudební festival na podporu začínajících hudebních skupin, tržiště starých řemesel nebo obnova památkově chráněného podstávkového domu v Lipové. Ne všechno se však podařilo dotáhnout do zdárného konce. Byla jiná doba, chyběly peníze, chyběly potřebné dotační programy, původní členové odcházeli, přicházeli noví. Akcí bylo tolik, že nakonec chyběli lidé, kteří by je pomohli realizovat a tehdejší vedení společnosti při vší snaze a nasazení nemohlo organizovat vše.

Výsledkem těchto horečných aktivit byl nakonec jejich několikaletý útlum, který statečně přežila jen Hvězdicová jízda, kterou každoročně organizuje Libuše Hlinková, Trhy starých řemesel v Lipové a Den podstávkových domů. A především rekonstrukce domu č. 424 v Lipové. Štědrá dotace z Evropské unie na tuto akci pomohla společnosti nabrat druhý dech. Pod vedením nového předsedy Pavla Svobody, starosty obce Lipová, se pomalu mobilizuje a obnovuje spící členská základna TUR. Na poslední Valné hromadě se potvrdlo staré rčení, že dobří holubi se vracejí. Vrátili se ti členové, kterým tato společnost přirostla k srdci již v roce 1999, kdy zahájila svou činnost, a kteří do ní vložili nemálo svých sil, času a duševního potenciálu. Zůstali jen skalní, a ti snad jsou zárukou, že tato společnost, která již před několika roky byla hnacím motorem aktivit vedoucích k rozvoji česko-německého pohraničí a zejména Šluknovského výběžku ve všech oblastech společenského a veřejného života, se opět vrátí na výsluní.

Tisk Tisk | E-mail E-mail