Nový domov pro dvě stě tisíc mladých lososů

Tištěné noviny 10/2010 | 20. 5. 2010 | Nezařazené

Nový domov v řece Kamenici v Národním parku České Švýcarsko našlo v prvním květnovém týdnu 200 tisíc plůdků lososa obecného. Přivezeni a vypuštěni do říčky a jejích přítoků byli zaměstnanci Správy NP České Švýcarsko a členy Českého rybářského svazu.

V minulosti běžné ryby byly v důsledku lidských činností, zejména budování příčných staveb na tocích a velkému znečištění vody, zcela vyhubeny; poslední lososi byli v Labi zaznamenáni koncem 40. let minulého století. Novou šanci tyto ryby dostaly teprve po zprůchodnění řek a zlepšení čistoty vody. V rámci programu LOSOS 2000 jsou ze Švédska získávány oplodněné jikry, z nichž se v sádce v německém Langburkersdorfu vylíhne plůdek. Malé rybičky jsou v pytlích naplněných vodou a natlakovaných vzduchem dopraveny k řece Kamenici, kde jsou vypuštěny.

„Rybičky jsou opatrně vypouštěny po třech až pěti kusech na metr toku v klidnějších zákoutích říčky a jejích přítoků,“ popisuje postup vypouštění Miloš Trýzna, zoolog Správy Národního parku České Švýcarsko. „Nejnáročnější je pro plůdek zvládnutí náročného přecho-du z bezpečí sádky do skutečné přírody. Čeká zde mnoho predátorů a v souladu s přírodními zákony se velké množství plůdku záhy stává součástí potravního řetězce. Jiní jedinci však přežijí a představují nadějný základ pro populaci, která se v budoucnu obejde bez přímé lidské pomoci,“ dodává.

Lososi se do Kamenice v uplynulé dekádě již několikrát vrátili. Podle informací Německého rybářského svazu je trend počtu vracejících se lososů v řece mírně, avšak trvale rostoucí. Také výzkumy prováděné přímo v Národním parku České Švýcarsko ukazují, že lososi mají ve zdejších vodách významné zastoupení, kdy na devět pstruhů v řece připadá jeden dorůstající losos, který se ještě nevydal na tah do moře.

Do programu Návrat lososů se může zapojit také veřejnost, a to adopcí lososa prostřednictvím dárcovské SMS ve formátu DMS NAVRATLOSOSU na telefonní číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, projekt Návrat lososů obdrží 27 Kč. K dnešnímu dni bylo adoptováno již 1400 lososů.

Životní osudy adoptovaných lososů i informace o průběhu sbírky zájemci najdou na internetových stránkách projektu www.navratlososu.cz, kde si mimo jiné mohou zdarma stáhnout tapetu na mobilní telefon.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2010/05/20/novy-domov-pro-dve-ste-tisic-mladych-lososu/