Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

„Dnes je krásný den, radujte se!“

… zvolal mons. Tomáš Halík na úvod své promluvy při primiční mši rumburského rodáka Petra Vacíka v neděli 6. 6. 2010 ve svátečně vyzdobeném kostele sv. Bartoloměje, zcela zaplněném věřícími, občany a představiteli Rumburka, rodinou a vzácnými hosty z USA, SRN, Itálie a ČR. Ke sloužení mše svaté se jich po boku našeho nově vysvěceného otce Petra u oltáře sešlo třináct. Slavnostní obřad byl prodchnutý radostnou duchovní atmosférou a sympatický otec Petr měl radost ze setkání se svými spoluobčany, kterým v závěru udělil novokněžské požehnání.

Radostné a bezprostřední bylo pokračování slavnosti za krásného počasí na farní zahradě. Při dobrotách od našich farnic a v zásobovací režii paní Kacafírkové měli přítomní možnost pohovořit s prof. Tomášem Halíkem, otcem Petrem nebo provinciálem jezuitského řádu, jazykově vybavení pak s profesory z kalifornské univerzity v Berkeley nebo s italskými zlatníky bratry Valeriano. Ti zhotovili podle ideje otce Petra nádherný mešní pohár z bronzu, stříbra a křišťálu, který byl hlavním darem pro našeho novokněze za finančního přispění farnosti. Město věnovalo Petrovi Jiřím Stejskalem zajímavě zpracovaný fotoobraz historického a současného Rumburka.

Naše hosty potěšila i návštěva Lorety. Při obědě poděkoval senátor a starosta Jaroslav Sykáček za vzácnou návštěvu a zdůraznil, že město si váží svých vzdělaných a významných rodáků, zvláště těch, jejichž celoživotním posláním je služba druhým. K poděkování se připojil i farář římskokatolické farnosti otec Pavel Kadlečík.

Byl to opravdu krásný a radostný den, na který budeme dlouho vzpomínat. Do historie je zaznamenán podpisy novokněze a významných hostů ve velké kronice města.

Helena Menšíková

  vacik21

Petr Vacík mezi bratry Valerianovými a s monsignorem Tomášem Halíkem (vpravo). Foto: J. Stejskal

Tisk Tisk | E-mail E-mail