Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Jezuitský novokněz Petr Vacík sloužil svou primici v Rumburku

Mezi významné rumburské rodáky lze od června tohoto roku zařadit i jezuitského kněze Petra Vacíka. I přes své mládí je předpoklad, že se v blízké budoucnosti zařadí mezi významné osobnosti českého duchovního kléru.

Jeho studia teologie na kalifornské univerzitě v Berkeley by měla být zakončena v létě roku 2011. V době svých studií na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě byl Petr Vacík v dubnu 2009 vysvěcen na jáhna (první stupeň kněžství). V sobotu 5. června t.r. byl vysvěcen na kněze v jednom z historicky i teologicky nejhodnotnějších míst naší republiky – v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Ten je součástí areálu pražského Klementina, které bylo v historii dominikánským klášterem, následně jezuitskou kolejí a evropským centrem vzdělávání a vědy a je zasazeno do nejcennější části Prahy, přímo proti Karlovu mostu na Starém městě.

Petra Vacíka, který je jedním z členů řádu Tovaryšstva Ježíšova (jezuitů), vysvětil pražský světící biskup Mons. Václav Malý, známá ikona listopadové revoluce z roku 1989. Při svěcení nemohl chybět rektor akademického kostela Nejsvětějšího Salvátora Mons. Tomáš Halík, který Petra od počátku jeho cesty ke kněžství provázel.

Petr Vacík si na oslavu této významné události pozval kromě své rodiny i své nejbližší přátele z Rumburku, mezi nimi přítele z dětství Darka Švába, svou trenérku atletiky Alenu Winterovou, paní Helenu Menšíkovou a bývalého ředitele základní školy Jaroslava Dubu. Setkání všech jeho nejbližších se konalo po svěcení ve dvoře Klementina.

„Petr byl už od dětství nevšední osobnost. Je to neobyčejně vzdělaný a výjimečný člověk. Na rozdíl od jiných je velice skromný, nepotrpí si na oficiality a formality. Je přirozený, milý a moudrý. V tomto duchu se nesla i oslava jeho svěcení. Nic nebylo strojené, celý slavnostní ceremoniál se odehrál s ohromnou lehkostí a s úsměvem, s radostí a grácií. Bylo to povznesené a přitom důstojné,“ vzpomíná na neopakovatelné setkání Darek Šváb.

„To, že je pro Petra Vacíka Rumburk stále srdeční záležitostí svědčí i to, že svou první mši, tzv. primici, sloužil právě ve svém rodném městě den po svém vysvěcení, za přítomnosti Mons. Tomáše Halíka, který při této příležitosti pronesl kázání. Jak se nám podařilo zjistit, Petr by po ukončení studií měl posílit řady kněžstva právě v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze, jehož vedení by podle slov Mons. Tomáše Halíka měl jednou snad převzít. Mimo celé řady osobností, které Petra na jeho cestě životem ovlivnily, je třeba vyzdvihnout zejména jeho výjimečnou maminku Janu,“ dodává Darek Šváb.

vacik11

Petr Vacík při Pozdvihování s koncelebranty profesory z kalifornské univerzity v Berkeley. Foto: J. Stejskal

Tisk Tisk | E-mail E-mail