Oslavy 92. výročí Rumburské vzpoury

Tištěné noviny 12/2010 | 17. 6. 2010 | Nezařazené

Rumburk si v pátek 21. května připomněl významnou historickou událost, vzpouru vojáků 7. střeleckého pluku, která začala 21. května 1918 v objektu bývalých kasáren, v dnešní Základní škole v Tyršově ulici.

Při této příležitosti se na bývalém popravišti vůdců Rumburské vzpoury konal pietní akt, který dále pokračoval u sochy Nepokořeného v Parku Rumburské vzpoury. Účastníci slavnosti květinami a minutou ticha uctili památku popravených vojáků.

Starosta města Rumburku a senátor Jaroslav Sykáček při této příležitosti děkuje místostarostovi Nového Boru Stanislavu Valdmanovi, který přijal pozvání k uctění památky rumburských vojáků, dále jeho díky patří všem ředitelům rumburských základních škol, kteří se zúčastnili této piety se svými žáky, ředitelce DDM Rumburk Heleně Švábové, rumburským Baráčníkům v čele s rychtářem Karlem Jeništou, zástupcům SDH Rumburk, DK Rumburk, Českého svazu žen Rumburk a Česko-ruské společnosti Rumburk, přítomným zastupitelům města Rumburk a všem ostatním, kteří svou účastí vyzdvihli význam Rumburské vzpoury a uctili památku jejích obětí.

vzpoura1

Starosta Rumburku Jaroslav Sykáček a místostarosta Nového Boru Stanislav Valdman uctili památku účastníků Rumburské vzpoury. Foto: id

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2010/06/17/oslavy-92-vyroci-rumburske-vzpoury/