Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk se snaží zpříjemnit svým seniorům život

Přáním vedení města Rumburku je, aby se všem občanům, tedy i seniorům, žilo ve městě dobře. Přinejmenším většina z nich si zaslouží dík za celoživotní práci, výchovu dětí, atd. Existuje hned několik důkazů svědčících o tom, že městu na starších spoluobčanech záleží.

Stalo se již tradicí písemně poblahopřát k významným životním výročím. První gratulace dostávají občané u příležitosti šedesátých narozenin a další vždy po pěti letech. Ty ještě dříve narozené zvou zástupci vedení města na setkání s jubilanty do obřadní síně. Při malém občerstvení si dědouškové a babičky popovídají se starostou či některým z místostarostů o svých strastech, radostech a životě vůbec, podepíší se do kroniky a ze setkání si odnášejí společné foto, drobné dárky a radost z hezkého prožitku.

Zástupce vedení města se zúčastňuje schůzí seniorů, které se konají v Domě kultury Střelnice Rumburk. Při této příležitosti je seznámí s aktuálním děním ve městě i se záměry a plány radnice. Debaty a diskuze bývají velmi zajímavé a podnětné. Dům kultury, jehož zřizovatelem je město, pořádá seniory hojně navštěvovaná zábavná taneční odpoledne s dechovou hudbou v rámci cyklu Kavárna pohoda. I některá další představení jsou zaměřena na pobavení především těch dříve narozených, například nedávné červnové vystoupení Jožky Černého a Ivety Dufkové nebo letní koncert Rumburského komorního orchestru.

Příspěvková organizace SRAS, sdružující sportovní zařízení města, poskytuje seniorům slevy do bazénu. Navíc město každoročně finančně přispívá na činnost nestátních a neziskových organizací, jejichž členy jsou také senioři, například Klubu českých turistů aj.

Město Rumburk poskytuje nemalou finanční částku ze svého rozpočtu na činnost Klubu seniorů. Tyto finance jsou využívány na pořádání zájezdů a návštěvy různých kulturních pořadů. Letos se konkrétně jedná o více než 268 tisíc korun. Pro seniory určitě nejvýznamnější akcí letošního roku je rekonstrukce jejich klubu v ulici Palackého. Jsou na ni vyčleněny téměř tři miliony korun. Tím ještě letos získají důstojné zázemí a velmi dobré podmínky pro jejich další činnost.

Dagmar Žáková

Tisk Tisk | E-mail E-mail