Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Začíná další etapa obnovy areálu Lorety v Rumburku

Začátkem června byly zahájeny další stavební práce na obnově loretánské kaple v Rumburku. Do července dojde k vybudování kabelových rozvodů pro osvětlení ambitu a v srpnu budou zahájeny restaurátorské práce v objektu Svatých schodů. Nový kabát získá v průběhu léta i fasáda ambitu v ulici Komenského a Loreta, dočkají se také kanalizační a vodovodní přípojky.

Obnova barokního skvostu severních Čech probíhá v roce 2010 za podpory Ministerstva kultury ČR, Ústeckého kraje, Města Rumburk, Biskupství litoměřického a Římskokatolické farnosti – děkanství Rumburk. O záchranu památky usiluje od roku 1996 vlastník objektu, Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

„Dokončení záchranných prací v Loretě v Rumburku se odhadovalo na rok 2015, ale kvůli stále nižším příspěvkům, které se daří získat z dotací, nebude tento termín reálný. Do roku 2009 se do areálu Lorety podařilo získat 20 milionů korun. V roce 2010 budou provedeny práce za 1,060 milionu korun,“ dodává páter Jozef Kujan ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Rumburku, Jiříkově a okolí. Kromě restaurování maleb a trvalé dřevěné výzdoby Svatých schodů budou peníze použity na první etapu elektroinstalace v křížové chodbě. Díky těmto stavebním pracím se v dalších letech bude moci konečně dokončit restaurování dekorativní výzdoby ambitu.

Návštěvní provoz v loretánské kapli nepřeruší ani stavební práce. Objekt je přístupný od úterý do soboty mezi 10. a 17. hodinou. K vidění je tu hodnotná architektura a stálá expozice o historii loretánského areálu, plány a fotografie loretánského podzemí. Došlo pouze k vystěhování obrazů křížové cesty. Pokud půjde vše podle plánu, budou od 15. července pokračovat krátkodobé výstavy. Tentokrát se návštěvníci mohou těšit na výstavu fotografií Lužické hory očima Jiřího Stejskala. Na 23. 7. se připravuje netradiční noční prohlídka a na 31. 7. františkánská církevní odpustková slavnost Porciunkule.

Klára Mágrová

Tisk Tisk | E-mail E-mail