Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Cena pro kvalitního živnostníka nebo podnikatele

Jste spokojený zákazník? Potěšil vás svým přístupem, nabídkou zboží či kvalitou odvedené práce některý z obchodníků, podnikatelů či živnostníků? Oceňte jeho kvalitu a přihlaste ho do soutěže, v níž může získat cenu Sdružení českých spotřebitelů pro rok 2010 a ocenění Spokojený zákazník Ústeckého kraje.

Soutěž vyhlašuje Sdružení českých spotřebitelů pro všechny obory podnikání v Ústeckém kraji. Letos se tato soutěž uskuteční již podesáté. Cena se uděluje na dva roky a je prestižním oceněním živnostníka či firmy s právem užívat ocenění Spokojený zákazník. Záštitu nad letošním ročníkem poskytla hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.

Návrh na ohodnocení lze přihlásit prostřednictvím koordinátora Blahoslava Husáka na e-mailové adrese blahoslav. husak@quick.cz, mobil: 733 683 746, nebo prostřednictvím Regionálního kontaktního místa pro spotřebitele YMCA Hradiště 4, Ústí nad Labem, e-mail: usti@ymca.cz, tel.: 475 220 831. Zde stačí uvést své jméno a příjmení s kontaktní adresou, obchodní jméno navrhovaného podnikatelského subjektu, jeho IČ, adresu navrhované prodejny (provozovny) a stručné zdůvodnění předloženého návrhu. Bližší informace na www.konzument.cz.

Uzávěrka pro podání návrhů je 30. září 2010.

Tisk Tisk | E-mail E-mail