Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Závěrečný účet města opět bez výhrad

Hospodaření rumburské radnice a vedení jejího účetnictví je v naprostém pořádku. Vyplývá to ze zprávy nezávislého auditora, který hospodaření města a jeho účetní uzávěrku podrobil detailní kontrole.

Závěrečný účet města Rumburk za rok 2009 včetně přezkoumání hospodaření a ověření účetní uzávěrky schvalovali na svém 23. zasedání rumburští zastupitelé. Místostarosta Darek Šváb v této souvislosti uvedl, že daňové příjmy roku 2009 byly oproti předchozímu roku nižší o necelých 21 milionů korun, stejně jako kapitálové příjmy, které byly nižší o šest a půl milionu korun. Propad v příjmech oproti roku 2008 dosáhl loni více jak 27 milionů korun. Dodal také, že přijaté dotace, zejména na sociální dávky, byly loni vyšší než v předchozím roce o přibližně 19 milionů korun a kapitálové výdaje byly nižší jen o necelých devět milionů. „Vytvořený výsledek hospodaření v roce 2009 dává základní předpoklad pro stabilizaci rozpočtu města v době hospodářské krize a k realizaci připravovaných investičních akcí,“ uvedl místostarosta Darek Šváb.

Předložené materiály ke schválení do-poručil i finanční výbor zastupitelstva, jehož členové včetně předsedy Jaroslava Duby se shodli s auditorem, že hospodaření rumburské radnice se i v obtížné situaci veřejných rozpočtů podařilo zvládnout a hospodaření města je stabilní. Finanční výbor hodnotil tento výsledek velmi pozitivně.

Rumburské zastupitelstvo na základě předložených materiálů rozhodlo vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města za rok 2009 bez výhrad.

Tisk Tisk | E-mail E-mail