Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Povodně 2010 Rumburk

Vedení města Rumburk děkuje všem, kteří při letošních záplavách, které ve dnech 7. a 8. srpna postihly město Rumburk, nezištně a bezodkladně pomáhali při záchraně osob i jejich majetku, a také těm, kteří pomáhali při odstraňování následků škod.

Lidí, kteří ve chvílích krize byli v pravou chvíli na pravém místě a kteří přispěchali na pomoc navzdory svým dovoleným, navzdory své únavě, mnohdy na úkor svých rodin a ochrany svých domů a majetků, byly desítky a stovky. A díky těmto lidem se srdcem na správném místě se podařilo zabránit ztrátám na životech a na zdraví lidí, snížit ničivé následky povodní na nejmenší možnou míru a vypořádat se s nimi v co nejkratší době.

Proto vedení města děkuje všem členům krizového štábu, členům Sboru dobrovolných hasičů Rumburk, pracovníkům VPP, občanům, kteří přispěli materiální pomocí, dobrovolníkům, hasičům z Krupky, Třebenic a z Dubí, strážníkům Městské policie Rumburk a příslušníkům Policie ČR.

Sobota 7. srpna

Noční přívalové deště z pátku na sobotu zaplnily v sobotu koryta všech potoků na Šluknovsku. Dopoledne se začala dramaticky zvyšovat i hladina řeky Mandavy, která v tomto ročním období dosahuje obvykle třiceti centimetrů. V odpoledních hodinách se již celé její koryto zaplnilo a hladina se přehoupla přes tři metry.

Krizový štáb Města Rumburk aktivoval všechny bezpečnostní složky, zejména Policii ČR, městskou policii, Sbor dobrovolných hasičů, z dovolených byli odvoláni odpovědní pracovníci městského úřadu.

Stále dramatičtější situace si vyžádala odpojení dvou trafostanic, uzavření některých úseků plynovodu a uzavírky ohrožených a zaplavovaných komunikací. Hasiči, pracovníci veřejně prospěšných prací a dobrovolníci pytlovali písek, který byl ihned převážen na nejkrizovější místa kolem Mandavy, Pstružného a Lučního potoka. Již v této době byl Rumburk a okolní obce v situaci, která vyžadovala vyhlášení stavu nebezpečí, nicméně Bezpečnostní rada Ústeckého kraje zasedala až v 17.00 hodin. Teprve na základě jejího doporučení byl hejtmankou vyhlášen od 20. hodiny stav nebezpečí, což až pak umožnilo starostům obcí použít veškeré dostupné prostředky a opatření k ochraně osob a majetku, například nucenou evakuaci osob. Ta byla už kolem 17. hodiny provedena v ulici Kalná. Sedm osob, z toto čtyři děti, byly umístěny v domě dětí a mládeže a následně v domově mládeže polygrafického učiliště. Evakuovaným byly zajištěny potraviny, ošacení a hygienické potřeby. Další desítky osob využily ubytování u příbuzných a známých, jejich objekty byly střeženy strážníky městské policie a příslušníky Policie ČR.

Aktuální informace o situaci v Rumburku, o poskytování pomoci materiální, ale také psychologické, byly k dispozici na webových stránkách města a průběžně aktualizovány. Po celou noc byl monitorován aktuální stav a byla sledována předpověď počasí.

Neděle 8. srpna

Kolem šesté hodiny ráno zástupci vedení města a hasičů zkontrolovali zasažené části města a krizový štáb začal koordinovat odstraňování následků povodní a záplav, především odčerpání lagun a vody ze zahrad domů a sklepů, rozvoz kontejnerů, zabezpečení hygienických a úklidových potřeb a koordinaci nasazení sil.

Kolem desáté hodiny byly obnoveny veškeré dodávky elektrické energie a plynu. Byl prověřen stav mostních konstrukcí, zjišťovaly se škody na komunikacích, probíhala kontrola všech vodních nádrží na území města, přizvaný statik posuzoval stav jednotlivých zasažených objektů. Během dne byly rozváženy úklidové a hygienické potřeby, případně si je občané osobně vyzvedávali v hasičské zbrojnici.

Již kolem 14. hodiny byla voda z většiny domů odčerpána, následovalo odčerpávání studní, septiků a žump.

Zasedání krizového štábu v neděli v 17 hodin bylo pomyslnou tečkou za téměř dvoudenním zápasem s vodním živlem. Situace ve městě již byla stabilizovaná, všechny ulice byly průjezdné, všechny domácnosti ve městě byly opět zásobovány plynem a elektřinou.

Pondělí 9. srpna

Tajemnice Městského úřadu Rumburk Dagmar Žáková stáhla všechny dostupné zaměstnance z dovolených. Do terénu nastoupily sociální pracovnice, které pomáhaly poškozeným získat okamžitou mimořádnou finanční pomoc, a současně dokumentovaly přímo v domácnostech vzniklé škody. Během dne byla zadokumentována většina postižených v Rumburku a Starých Křečanech a současně byly vyplaceny první dávky. V úterý se pozornost pracovnic přesunula do Krásné Lípy a Jiříkova. Pracovníci veřejně prospěšných prací a dobrovolníci pokračovali v úklidu ulic, do bývalých kasáren odváželi vodou poničený nábytek a vybavení domácností.

Pracovnice Odboru životního prostředí zkontrolovaly 57 kontaminovaných studní, rozdaly desinfekční prostředky a poučily majitele o jejich znovuzprovoznění.

Krizovému štábu se po opakovaných urgencích podařilo již v neděli v podvečer zajistit první dodávku vysoušečů, v pondělí druhou pro celou severní část výběžku a v úterý dorazilo dalších 150 vysoušečů pro Rumburk. Celkem se během velmi krátké doby podařilo zajistit téměř 400 kusů vysoušečů a rozvést je na potřebná místa.

Škody

Zaplaveno bylo přibližně 100 domů. Podle vyjádření statika neměl žádný dům v Rumburku tak narušenou statiku, aby musel být stržen.

Poškozena byla komunikace v ul. Novákova, která se propadla a vytvořila rozsáhlou kavernu. Tato situace si vyžádá komplexní opravu kanalizace ze strany Severočeských vodovodů a kanalizací. Byl poškozen a uzavřen památkově chráněný most v Horním Jindřichově a zcela zničena lávka pro pěší přes Mandavu v ulici V. Kováře.

V ulici Sportovní byl stržen břeh řeky Mandavy a v Sukově ulici břeh Pstružného potoka. Také došlo k poškození chodníku podél Základní školy U Nemocnice.

Naštěstí nedošlo k žádnému úmrtí, ani ke zraněním, pouze jedna osoba byla kvůli náhlému zhoršení zdravotního stavu převezena do nemocnice.

Dobrovolná sbírka na pomoc postiženým povodněmi 2010

Vedení města Rumburk vyhlásilo dobrovolnou finanční sbírku na pomoc lidem postiženým srpnovými povodněmi. Dárci mohou zaslat jakoukoliv částku na číslo účtu 78-5141930247/0100, variabilní symbol 2010, nebo mohou přispět do pokladničky v MIC Rumburk na Lužickém náměstí.

Poděkování

Občané postižení sobotní záplavou děkují za skutečně účinnou všestrannou pomoc panu Seidlovi a Sboru dobrovolných hasičů Rumburk, kteří v naší těžké životní situaci obětavě pomáhali. Děkujeme též krizovému štábu Města Rumburk za včasnou, rychlou pomoc a rovněž za okamžitou finanční pomoc. Jmenovitě děkujeme manželům Heroutovým a jejich synům, panu Milanu Augustinovi, všem ostatním sousedům a všem dobrým známým za nabídnutou pomoc, i když měli stejný problém. Děkuji všem členům naší rodiny Švecovy a Polívkovy, Krásnolipská ulice.

Jiří Švec

 

Při letošních záplavách mi velká voda vzala úplně všechno. V těchto těžkých chvílích mě přispěchala na pomoc celá řada dobrých lidí a mnoho z nich mi pomáhá ještě dnes vzpamatovat se z následků této katastrofy. Proto můj velký dík patří nejenom všem hasičům, policii, Městskému úřadu v Rumburku, paní ředitelce a děvčatům z Domu dětí a mládeže a lidem z ubytovny v polygrafickém učilišti, ale především mým nejlepším přátelům Procházkovým a Wurmovým a všem dalším dobrým lidem, jejichž jména ani neznám, ale na jejichž pomoc a dobrotu nikdy nezapomenu. K tomuto poděkování se připojují i Procházkovi.

Miloslava Marešová z Kalné ulice, Rumburk

 

Chtěli bychom prostřednictvím Rumburských novin poděkovat všem hasičům, kteří při letošních povodních zasahovali v Zelené ulici v Rumburku. Také bychom chtěli poděkovat našim sousedům za pomoc při odklízení škod po povodních, a to rodině Dvorských, paní Lankašové, Otovi Rožánkovi, Marii Bobové, Jirkovi Veselému s manželkou a Karlu Lachovi. Děkujeme.

Rodiny Jelínkova a Morkusova

 

Tisk Tisk | E-mail E-mail