Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Děti zapíjely konec letních prázdnin. Policie si na ně posvítila

Poslední srpnový pátek se mnohé rumburské děti loučily s dvěma sladkými měsíci prázdnin v rumburských restauracích a na diskotékách. Zdali některé z nich nezhřešilo a neochutnalo alkoholické nápoje se rozhodli zjistit policisté a městští strážníci, a tak se hodinu před půlnocí vydali do rumburských lokálů pátrat po hříšnících.

Jedna skupina ochránců zákona v doprovodu psovoda, Služby kriminální policie, pracovníků Živnostenského úřadu, Odboru sociální péče a ochrany dětí (OSPOD) a Odboru školství kontrolovala rumburské herny a restaurace v centru města, druhá zavítala na diskotéku na koupališti, kde jí čekaly žně.

Vedoucí Obvodního oddělení Policie České republiky npor. Hýbl popisuje pro mnohé překvapivou situaci: „Po našem příchodu na diskotéku jsme odhadem zaznamenali přítomnost asi šedesáti lidí. Jakmile nás zaregistrovali, mnozí z nich se dali na útěk zadním vchodem přes zahradu a přes hotel.“

Z těch, kteří na diskotéce zůstali, byli kontrole podrobeni ti, kterým ještě nebylo osmnáct let.

„Z dvaceti zkontrolovaných bylo deset pod vlivem alkoholu,“ poznamenává npor. Hýbl. „Nejmladšímu z nich bylo čtrnáct let, nejstaršímu sedmnáct a deset měsíců. Nejvíce nás překvapila jedna sedmnáctiletá slečna, která nadýchala 1,76 promile alkoholu,“ dodává policejní šéf.

Pro policisty nebylo žádným překvapením, že nenašli viníka, který by nesl zodpovědnost za opilé děti. „Všichni mladiství a nezletilí shodně tvrdili, že jim nikdo nenalil, nikdo jim nic neprodal, prostě jen tak šli, uviděli na stole plnou skleničku s alkoholem, a tak ji vypili. A protože jim ještě nebylo osmnáct, tak je nemůžeme potrestat,“ dodává.

Tímto odhalením pro mladé provinilce taneční zábava skončila. Městští strážníci a pracovníci OSPOD je rozváželi po jejich domovech a rozdávali rodičům. „Na většině z nich bylo vidět, že je celá situace dost zaskočila a někteří měli strach z toho, co se bude doma dít. Jenom nejvíce opilá slečna, zřejmě pod vlivem alkoholu, nám poněkud vulgárně vyhrožovala a povykovala,“ vzpomíná vedoucí městské policie Miroslav Jeřábek.

Celá situace byla nepříjemná i rodičům, a to i proto, že oslava jejich dětí bude mít dohru před pracovníky sociální péče.

Celá tato akce nebyla nijak nahodilá. Byla výsledkem sice čerstvé, ale o to více aktivní spolupráce mezi Policií ČR, Městskou policií a Městským úřadem Rumburk.

„Na tomto postupu jsme se dohodli na naší pravidelné koordinační poradě již v červnu. A vzhledem k tomu, že jsme zaznamenali užívání alkoholu mladistvými a nezletilými v rumburských restauračních zařízeních, hodláme v těchto kontrolách i nadále pokračovat,“ uzavírá npor. Hýbl.

Tisk Tisk | E-mail E-mail