Povodně 2010 – co všechno velká voda vzala a dala

Tištěné noviny 16/2010 | 9. 9. 2010 | Nezařazené

Šluknov

Vodou bylo zaplaveno 147 domů, poškozeno bylo 21 mostků v majetku města, nejvíce utrpěly tři mostky v Rožanech, včetně jednoho památkově chráněného. Prvotní odhady škod: 18,5 milionu korun.

Vilémov

Voda zaplavila sedm domů, zničila dvě komunikace a nejvíce škod napáchala v čističce odpadních vod, kterou zcela zaplavila. Starosta Vilémova Hynek Raichart odhaduje škody okolo dvou milionů korun. Vilémovu poskytla finanční dar firma STAP Vilémov ve výši deset tisíc korun. Nikdo z vilémovských starousedlíků povodně na území této obce v takovém rozsahu nepamatuje.

Velký Šenov

Zaplaveno 96 domů, jeden dům čeká na posudek statika. Jedna rodina musela být při povodních ubytována na ubytovně v Domě mladých, další dvě osoby byly evakuovány. Se sponzorským darem Velkému Šenovu na pomoc přispěchala obec Dubí, která Šenovákům věnovala dvacet tisíc korun, a obec Klapý, která darovala třicet tisíc korun. Dalších šest tisíc korun věnovala firma Centroflor a deset tisíc korun firma STAP Vilémov. S pomocí postiženým přispěchal i vietnamský podni-katel a majitel obchodního domu Phany ve Velkém Šenově, který daroval postiženým občanům poukázky ve výši tři sta korun na nákup jakéhokoliv zboží. Šenovská radnice zrušila pořádání Šenovských slavností a ušetřené peníze věnovala na zmírnění následků povodní. Prvotní odhady škod: 650 tisíc korun.

Staré Křečany

Obec byla na několik dlouhých hodin díky vodě zcela odříznuta od okolních obcí. Voda zaplavila okolo padesáti objektů, zničila 15 mostků a způsobila škody minimálně za patnáct milionů korun. Na rybníku v části obce zvané Kopec byl zaznamenán nejvyšší průtok vody za posledních devadesát let.

Chřibská

Starosta Chřibské Josef Navrátil přiznal, že obec od masivních záplav zachránila přehrada Chřibská. Ta pojala maximální množství vody, přestože v jednu chvíli hrozilo její přelití, a to poté, co se protrhla hráz rybníka nad přehradou. Od přelití hráze přehrady zbývalo jen půl centimetru a pouhých dvacet minut. Naštěstí ustal déšť a přehrada tak získala čas na snížení hladiny vody. Hukot vypouštěné vody z přehrady byl slyšet na kilometry daleko.

Pod vodou se ocitlo 78 domů, staticky byly narušeny čtyři. Podle statika nebudou muset být zbourány, ale rozsáhlé opravy budou nutné. Opravy se nevyhnou ani obecní kanalizaci, která byla zanesena říčním pískem, a tak jí bude nutné na mnoha místech vykopat a vyčisti, a korytu říčky, které bylo na několika místech zcela zanesené naplaveninami a pískem.

S finanční pomocí přispěchalo město Kadaň, které Chřibské věnovalo sto tisíc korun, významnou měrou pomohli i rekreanti a podnikatelé.

Jiříkov

Podle jiříkovského starosty Majáka město od povodní zachránila kvalitní regulace potoka, která byla provedena po posledních rozsáhlých záplavách v roce 1983. Přesto bylo vodou zasaženo šest domů, kde ovšem byly vyplaveny pouze sklepy. Jiříkovští si s velkou vodou poradili sami se svými hasiči a nepožadovali žádnou náhradu škod.

Šluknovsko

Zástupce Okresní agrární komory Petr Houdek se na Sdružení pro rozvoj Šluknovska nechal slyšet, že od masivních a devastujících záplav zachránilo Šluknovský výběžek citlivé zemědělství v celé oblasti. Tím, že se zde pěstuje tak zvaně na drn, mohly louky a pastviny nasát obrovské množství vody, které by jinak steklo do údolí a do řečišť potoků a řek. Pokud by se zde, podle Petra Houdka, ve velkém pěstovala kukuřice nebo brambory, byly by škody způsobené záplavami mnohem horší. Další přínos vidí Petr Houdek v zachování velké části meliorací, a především poldrů, které například nad Šluknovem vytvořily několikahektarové jezero. To uchránilo oba šluknovské rybníky a město od dramatické vodní zátěže.

Krásná Lípa

Povodeň napáchala velké škody především na mostcích, komunikacích a veřejných prostranstvích. Nejvíce byla poškozena ulice Tatranská a cesty v blízkosti Křinice, především v Krásném Buku, Dlouhém Dolu a v Kyjově. Tam byly totálně zničeny dva mostky. Jeden byl obnoven provizorně. Druhý most na vstupu do Kyjovského údolí bude nahrazen provizorní lávkou pro pěší. Voda zaplavila i nově zrekonstruované Křinické náměstí, k přelití rybníku Cimrák chybělo pouhých pět centimetrů.

Rumburk

Všichni členové Sboru dobrovolných hasičů Rumburk, strážníci městské policie, úředníci a zaměstnanci Městského úřadu Rumburk, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na likvidaci škod při letošních záplavách a při následném úklidu, se vzdali svých odměn a proplacení přesčasových hodin ve prospěch likvidace škod po povodních.

Na charitativní Koncert pro povodně sami sobě, který 27. srpna uspořádala Charita Česká republika v rumburském domě kultury, přišlo pouhých padesát platících diváků.

Při Slavnostech města Rumburk se do kasiček Sbírky pro povodně, kterou organizuje Město Rumburk, vybralo 6.388 Kč. Dobrovolná finanční sbírka dále pokračuje, je možné přispívat prostřednictvím kasiček v Městském informačním centru nebo na účet číslo 78-5141930247/0100.

Sdružení pro rozvoj Šluknovska

Starostové obcí se na svém posledním zasedání ve šluknovském klubu v pátek 27. srpna shodli na třech klíčových zkušenostech z letošních srpnových záplav:

I přes veškerou tragédii, kterou velká voda způsobila, získali starostové jed-nu velkou pozitivní zkušenost, a to díky projevené soudržnosti, solidaritě a přátelství, od lidí, měst a obcí z celé republiky. Jedni z prvních, kteří do našeho regionu přijeli s humanitární pomocí a s desítkami vysoušečů, byli lidé z moravských měst, kteří si již tímto mokrým peklem několikrát prošli a věděli, jak je včasná pomoc důležitá.

Starostové nešetřili slovy díků na adresu rumburského krizového štábu, který jim byl v těchto chvílích připraven v rámci svých možností pomoci. Nejvíce děkovali místostarostce Aleně Winterové a místostarostovi Darkovi Švábovi za zajištění vysoušečů, dále Jiřímu Latislavovi, Tomášovi Gottwaldovi aVáclavu Staňkovi.

Největší úctu všech starostů si získali všichni dobrovolní i profesionální hasiči, kteří zasahovali při letošních povodních. Zachraňovali lidské životy a majetky lidí bez ohledu na vlastní bezpečnost a pohodlí. Zmáčení vodou od hlavy až k patě, prochladlí a unavení pomáhali bez chvilky na odpočinek nebo na jídlo. Mnohdy pomáhali druhým ochránit jejich domy, zatímco jim samým se velká voda hnala do jejich domovů.

Poděkování ze strany starostů za všechny nejlépe vyjádřila starostka Velkého Šenova Marcela Boháčová: „Vždy jsme věděli, že hasiči jsou dobří, že jsou tady, když jsme v nouzi a že nám pomohou. Ale nikdy jsme nevěděli, kam až jejich lidské a profesionální kvality sahají. Jejich činy a jejich pomoc lidem je tak velká, že v lidské řeči neexistují tak velká slova díků. Mají mou úctu a můj neskonalý obdiv.“

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2010/09/09/povodne-2010-co-vsechno-velka-voda-vzala-a-dala/