Rumburk intenzivně pokračuje v investičních akcích

Tištěné noviny 16/2010 | 9. 9. 2010 | Nezařazené

I přes letní nepřízeň počasí a blížící se zimu pokračuje v Rumburku svižným tempem celá řada investičních akcí.

 

Kromě těch velkých, jako je rekonstrukce dopravního průtahu města, vybudování nové silniční spojky na sídliště V Podhájí nebo rekonstrukce rybníku Zátiší, dokončují rumburští i celou řadu menších akcí, mezi něž například patří i rekonstrukce oken dvoupodlažního pavilonu I. stupně ZŠ U Nemocnice. Ta probíhá od začátku prázdnin a nyní je těsně před dokončením. V budově bylo vyměněno okolo šedesáti oken, z toho více jak čtyři desítky trojdílných velkoplošných. Zároveň probíhala výměna parapetů, oprava podlahových krytin a výmalba celého pavilonu.

Práce se nezastavily ani na rekonstrukcích rumburských komunikací a chodníků. Mimo velkých staveb proběhla rekonstrukce dvou částí komunikace a chodníků v ulici Karolíny Světlé, a město ještě v tomto roce investuje do další etapy rekonstrukce chodníku na Jiříkovské ulici, a to po její pravé straně od budovy Kamzík, kolem prodejny Ergo Elektra až k železničnímu přejezdu. Dále probíhá rekonstrukce chodníku na tř. 9. května od obřadní síně rumburské radnice až po areál bývalého Četransu.

Nového asfaltového koberce se dočkala komunikace v ulici Purkyňova až na Strážný vrch, kde byl stávající asfaltový povrch prodloužen po celé její délce až k pravoslavnému kostelíku.

Mezi další menší, a přesto neméně významné investiční akce města Rumburk patří rekonstrukce potoka pod hrází rybníka V Podhájí, neboli přehrady. Na tuto akci se městu podařilo získat dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje ve výši téměř 2,5 milionu korun. Celkové náklady na rekonstrukci činí zhruba 3,5 mil. korun. Stavba by měla být dokončena v průběhu října tohoto roku, přestože do harmonogramu prací necitlivě zasáhly povodně a způsobily jejich třítýdenní skluz. Rekonstrukce přehrady je součástí protipovodňových opatření města.

Na začátku školního roku byla zahájena výstavba dalšího dětského hřiště ve městě. Po sídlišti V Podhájí se dětského koutku dočká i zahrada u Domu kultury Střelnice Rumburk. Hřiště bude určeno převážně předškolákům a tomu odpovídal i výběr herních prvků. Oplocení koutku zajistí větší bezpečnost dětí. Dokončení je naplánováno na začátek října, celá stavba vyjde zhruba na jeden milion korun. Výstavba tohoto hřiště je pokračováním projektu zahájeného v loňském roce, a to „Každý rok jedno hřiště.“

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2010/09/09/rumburk-intenzivne-pokracuje-v-investicnich-akcich/