Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rumburk sečetl škody způsobené srpnovými povodněmi

Přívalové deště, které se přehnaly nad Šluknovským výběžkem 6. a 7. srpna, způsobily v celém regionu rozsáhlé povodně a záplavy. Těm se bohužel nevyhnul ani Rumburk, kde vzedmutá hladina Mandavy a jejích přítoků způsobila rozsáhlé škody.

Povodněmi bylo zasaženo a poškozeno 81 rodinných domů a dva domy bytové. Způsobená škoda na těchto stavbách dosáhla okolo 15 milionů korun.

Dále bylo poškozeno 26 mostů a lávek v majetku města, z nichž největší újmu utrpěl barokní most v Horním Jindřichově. Na dvou úsecích došlo i k sesuvům půdy. Výsledná škoda je odhadována na dvacet milionů korun.

Škoda na vodních tocích v majetku města je odhadována na dalších téměř 23 milionů korun.

Kromě obecního majetku bylo povodněmi zasaženo osm podnikatelských areálů v Rumburku, kde voda jenom na stavbách způsobila škody okolo 10 milionů korun.

Město Rumburk obdrželo již první zálohu na pojistné plnění ve výši pěti milionů korun. „Naší výhodou je, že máme pojištěn i ten majetek města, který se vyskytuje na územích, které z důvodu předpokládaných povodní a záplav nechtějí pojišťovny pojišťovat. Řekl bych, že v tomto směru je Rumburk republikovou výjimkou, která se mu v těchto chvílích bezezbytku vyplatila,“ zdůrazňuje místostarosta města Darek Šváb.

Bezprostředně po povodních začal Rumburk s vyplácením sociálních dávek v hmotné nouzi. O ty požádalo celkem 57 žadatelů, a pouze třem z nich nebyla dávka přiznána. Celkově bylo vyplaceno 1,39 milionu korun. Tyto dávky Městský úřad Rumburk zajišťoval nejen pro poškozené občany z Rumburku, ale i pro města Jiříkov a Krásnou Lípu a obec Staré Křečany.

„V nejbližších dnech budeme žádat o poskytnutí dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ve výši třiceti tisíc korun pro každou poškozenou domácnost. Tato dotace bude administrována prostřednictvím Města Rumburk,“ uvádí Darek Šváb a prozrazuje, že kromě toho radnice ještě zpracovává návrh na poskytnutí darů nejvíce poškozeným lidem. „Po povodních v roce 2002 vypověděly pojišťovny absolutní většinu starých smluv těm majitelům domů, které se nacházejí v povodňových či záplavových oblastech. Tito lidé jsou nyní v zoufalé situaci, protože nemají téměř žádnou možnost, jak dosáhnout na finance, které by jim umožnily v co nejkratší domě sanovat domácnosti do plnohodnotně uživatelného stavu. Proto hledáme všechny možnosti, jak bychom jim alespoň trochu pomohli při řešení svízelné situace,“ vysvětluje místostarosta.

Tisk Tisk | E-mail E-mail