Silniční spojka usnadní provoz na sídlišti V Podhájí

Tištěné noviny 16/2010 | 9. 9. 2010 | Nezařazené

Již v září se obyvatelům sídliště V Podhájí otevře nový přístup k jejich domovům. Koncem druhé dekády by mělo být dokončeno budované silniční napojení sídliště od ulice Krásnolipské.

Nová silnice navazuje na parkoviště dostavěné v minulém roce a do budoucna by měla pokračovat dál kolem chirurgického pavilonu Lužické nemocnice až k ulici Sukova. „Tato silnice bude významnou páteřní spojnicí sídliště s centrem města. Součástí dnes probíhající stavby je i vybudování dalších parkovacích míst, což by mělo přispět k většímu pohodlí obyvatel sídliště,“ říká rumburský místostarosta Darek Šváb a dodává, že v tuto chvíli je již dokončena rekonstrukce komunikace, parkovacích ploch a chodníků obou úseků ulice K. Světlé, která na nové silniční napojení navazuje. „V současné době probíhá projektová příprava výstavby parkovacích míst na sídlišti V Podhájí, a to v ulici Polní, která by mohla být realizována již v příštím roce,“ uzavírá Darek Šváb.

podhaji

Zbývá jen asfaltový koberec a silniční spojka je hotová. Foto: gdo

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2010/09/09/silnicni-spojka-usnadni-provoz-na-sidlisti-v-podhaji/